Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Browsere til NemID nøglefil

 

OBS: Denne side henvender sig til pilot-testere af NemID Nøglefilsprogram, som bliver en del af Java-fri NemID, der forventes generelt udrullet til slutbrugere i slutningen af marts 2017.

Almindelige brugere af NemID nøglefil henvises de eksisterende Krav til din computer.

 

Du kan kun bruge NemID medarbejdersignatur som nøglefil og NemID på hardware sammen med browsere, som har den nødvendige udvidelses-software installeret på din computer. I den nedenstående tabel kan du se hvilken udvidelses-software, der kan bruges med forskellige kombinationer af styresystemer og internet-browsere.

​Windows 7 / 8 / 10​Mac OS X​Linux (Ubuntu)
​MS Internet Explorer 11​NNP eller Java​-​-
​Google Chrome​NNP​NNP​NNP
​Mozilla Firefox *)​Java​Java​Java
​Apple Safari​-​Java​-

*) Note: Det er planlagt, at Firefox også vil kunne bruges med NNP, inden generel udrulning til slutbrugere starter i marts 2017.
     Bemærk, at Mozilla har annonceret, at Java-plugins ikke vil være understøttet fra Firefox v53, som udrulles fra 18. april 2017.

Edge (Windows 10 standard-browser) kan ikke bruges med Java og kan indtil videre heller ikke bruges med NNP.

NemID Nøglefilsprogram (NNP)

Brugere med adgang til Nets DanIDs PP testmiljø kan foreløbigt hente NemID Nøglefilsprogram og tilhørende browser udvidelses-software ved at gå til https://erhverv.pp.certifikat.dk/nemid-noglefilsprogram/download/.

NB: NNP kan kun bruges hos NemID tjenesteudbydere, som er migreret til den nye login-klient, der understøtter Java-fri NemID.
Det gælder fx hvis man logger på Selvbetjening for NemID medarbejdersignatur på www.medarbejdersignatur.dk eller i Nets DanIDs PP testmiljø.

Hvis NNP ikke er installeret på din computer, vil du enten 1) se beskeden, 'Skift til en anden internet-browser', hvis din browser ikke kan bruge Java, eller 2) være nødt til bruge Java, hvis din browser kan bruge Java.

Java

Java Runtime Environment (JRE) med browser plug-in software kan hentes via 'Free Java Download' fra www.java.com .

Java kan indtil december 2017 bruges uanset om tjenesteudbyderen er migreret til den nye login-klient eller ej.

 

Links til nyttige vejledninger

Sådan installerer du NemID Nøglefilsprogram på din computer

Sådan fjerner du NemID Nøglefilsprogram fra din computer