Nordic Payment Report 2020

Ett år av förändring för den fysiska handeln

Nets Nordic Payment Report är en årlig rapport om betalningar och relaterade ämnen för handlare. Innehållet är baserat på en konsumentundersökning genomförd i fyra nordiska länder (Sverige, Danmark, Norge och Finland), Nets egen data från korttransaktioner samt kunskap från Nets experter. Huvudfokus är på betalningar i den fysiska handeln då Nets publicerar en separat heltäckande rapport om den nordiska e-handeln. Nordic Payment Report publiceras av Nets affärsområde Merchant Services.

Innehållet är baserat på en konsumentundersökning som genomförs årligen i fyra nordiska lände (Sverige, Norge, Danmark och Finland), Nets egna data från korttransaktioner samt kunskap från Nets experter.

Huvuddelarna i årets rapport

Pandemin orsakade förödande konsekvenser för den fysiska handeln

E-handeln minskade men trycket på fysiska butiker ökade

Betalningar inom fysiska miljöer utvecklades

I Norden närmar vi oss ett möjligt kontantlöst samhälle mer än någon annanstans i världen

Betalkorten har under 2020 också befäst sin position

Betalkorten har under 2020 också befäst sin position

Patrick Höijer, VD för Nets Sweden, summerar året

Corona-pandemin förändrade förutsättningarna radikalt för fysisk handel under 2020. Pandemin var ett hårt slag och ändrade var konsumenterna spenderade liksom hur de gjorde sina inköp. Detta påskyndade också utvecklingen inom betalningar.

Ladda ner rapporten

Ladda ner rapporten och få insikter kring transaktioner och köpbeteenden inom fysisk handel.

Tack för ditt intresse. Rapporten öppnas i din webbläsare inom kort.