White Paper

Så anpassar du dig till framtidens kundförväntningar på detaljhandeln

Kundernas förväntningar har förändrats i grunden. De förväntar sig friktionslösa upplevelser varje gång de handlar och ser ingen skillnad mellan dina säljkanaler, vare sig de är fysiska eller digitala. Konsumenterna vill ha en konsekvent upplevelse i all interaktion med dig. De förväntar sig personlig service och rekommendationer som är skräddarsydda efter deras behov, tillgängliga på begäran och från varumärken de litar på.

 Euroområdets ekonomiska tillväxt sjönk med 7,4 procent 2020. 2021 ser av allt att döma ut att bli ett bättre år, men det kommer sannolikt att dröja innan vi kan se liknande konsumtionsnivåer som innan Covid-19-pandemin. Få tillgång till faktabladet om framtidens detaljhandel nedan och sätt igång planerandet av din nya strategi som svar på de förändrade kundförväntningarna.

Ladda ner faktabladet

Ladda ner faktabladet och få insikter om hur förändrade kundförväntningar formar detaljhandeln, varför så många återförsäljare inte lyckas anpassa sig effektivt till dem och hur du använder din betalningsleverantör för att sätta dina kunder i första rummet.

Observera att rapporten är på engelska.

Thanks for your interest the white paper. The whitepaper will open in your browser shortly.