Krav på information i webbshops

Informationen nedan måste finnas tillgänglig i er webbshop för att er ansökan ska kunna godkännas. Genom att tillhandahålla tydliga villkor minskar risken för reklamationer och ekonomiska förluster för ditt säljföretag.

Exempel på hur kraven kan formuleras finner du längre ner på sidan, och på www.konsumentverket.se.

Nedan är kraven som din webbshop måste uppfylla

Försäljningsvillkor

Det är upp till varje enskilt säljföretag att utforma sina villkor, men det viktigaste är att innehållet överensstämmer med gällande lagar kring konsumentköp som bland annat regleras i konsumentköpslagen, konsumenttjänstlagen, distans – och hemförsäljningslagen och e-handelslagen. Villkoren behöver dock alltid som minst innehålla följande:

  • Försäljnings-och leveransvillkor - Information om leverans, hur ordern/beställningen behandlas, frakt och betalning ska framgå.
  • Rutiner för returer av varor - Information om avbeställning, reklamation, ångerrätt och garanti ska framgå tydligt.
  • Personupplysningar - Information om hur persondata behandlas.
  • Kortinformation - Information om hur kortdata behandlas och av vilken leverantör.

Avkryssningsruta

Kortorganisationernas regelverk kring hur villkoren ska framkomma kräver att det finns en avkryssningsruta («click to accept») där kortinnehavaren aktivt bekräftar att man accepterar villkoren innan köpet blir genomfört.

Synliga logotyper 

Säljföretaget ska tydligt märkas med logotyper av Visa, MasterCard, Verified by Visa, MasterCard SecureCode. Logotyperna ska vara synliga på säljföretagets förstasida, samt i anslutning till betalningen. Logotyperna ska länkas till www.visa.se respektive www.mastercard.se. Logotyperna kan laddas ner här.

Företagsinformation och kontaktuppgifter 

Företagsnamn, organisationsnummer och vilket land företaget är registrerat i. Informationen ska framgå tydligt under köpprocessen och det är inte tillåtet att hänvisa kortinnehavaren till en separat hemsida. I tillägg behöver ni precisera  postadress, telefonnummer, e-postadress, samt besöksadress i den mån en sådan finns.

Produkt/serviceinformation och pris

För att kunna godkännas behöver hemsidan behöver innehålla exempel på de varor/tjänster som angivits i ansökan samt priser.  Alla priser ska anges i svenska kronor och innehålla mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet måste framgå tydligt innan slutlig beställning och inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella porto-och fraktkostnader

Säljföretaget är vid en var tid ansvarigt för att efterleva gällande lagar och Visa och MasterCards regler, och ska hålla Netsskadelöst vid användande av de exempel som anges nedan.

Nedan ser du förslag på, hur du kan formulera de olika kraven på din website 

Försäljningsvillkor

Ta emot en order  - <Beskriv hur en order behandlas>.

Leverans - Varan skickas senast <sätt in antal dagar> arbetsdagar efter att ordern mottagits. Om varan inte finns i lager <beskriv hur kortinnehavaren får besked om detta>.Tjänsten utförs <Beskriv när tjänsten utförs> enligt överenskommelse.

Frakt - Den beställda varan skickas <Beskriv  hur varan skickas>. Kostnader förenade med frakten är <skriv in relevant information om vad frakten kostar och om kortinnehavaren har möjlighet att välja mellan olika leveranssätt>.

Betalning – Kortet som använts vid köpet belastas i samband med att produkten skickas till kortinnehavaren.

Avbeställning - Om du önskar att avbeställa en vara <skriv något om vad kunden skall göra för att avbeställa varan>.

Ångerrätt - Ångerrätten gäller i 14 dagar från det att du som köpare mottagit varan. Om du vill ångra köpet så returnerar du varan i väsentligt oförändrat skick så får du tillbaka det du har betalat för varan, inklusive fraktkostnader. Köparen betalar för returfrakten. För utförlig information se retursedeln (som bifogats försändelsen).

Garanti - <Upplysning om garanti på varorna. Garantin ger kunden rättigheter utöver rätten till reklamation som kunden har via Konsumentköplagen>

Reklamation - Om det föreligger ett fel på varan, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela <företagsnamn> skriftligen eller muntligen om felet. <Företagsnamn> kommer då ge dig information om hur du går vidare. Reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen.

Personupplysningar - <Företagsnamn> behandlar persondata i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Uppgifter som kan knytas till dig som person kommer aldrig att bli tillgänglig för andra verksamheter eller kopplas till andra, externa register.

Kortinformation - När du handlar hos <företagsnamn> behandlas kortinformationen av <terminalleverantör>, som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation hanteras i enlighet med kortorganisationernas regelverk.

Avbeställning - Om du önskar att avbeställa en vara <Beskriv vad kortinnehavaren skall göra för att avbeställa varan>.

Företagsinformation

< Företagsnamn och organisationsnummer (eventuellt momsregistreringsnummer)  ska finnas tillgängligt på ett enkelt och tydligt sätt>

Kontaktuppgifter

<Postadress, telefonnummer, e-postadress, samt besöksadress i den mån en sådan finns>

Produktinformation/serviceinformation

<Skriv in tydlig produkt/serviceinformation om varje enskild var/tjänst. Informationen bör ge kunden nödvändig information om varan eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, mängd m.m.>

Pris

Alla priser ska innehålla mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostanden för köpet ska framgå tydligt innan den slutliga beställning och ska inkludera samtliga kostander förenade med köpet, inklusive eventuella porto-och fraktkostnader. 

Försäljning

Mån-Fre: 8:00 - 17:00

08-609 92 15

Support - Kortinlösen

Helgfria vardagar 8:00 - 17:00

08-609 92 00

Support - Terminaler

Helgfria vardagar 8:00 - 17:00. För dig med Trygghetspaket Premium dygnet runt - alla dagar.

08-609 92 00