Överlåtelse av betalterminal till en ny ägare

I samband med överlåtelsen, tecknar du ett nytt avtal med Nets. Bindningstiden för hyresavtal är 36 månader. Köpta terminaler har ingen bindningstid.

Vi debiterar för ändringen samt tilläggstjänsterna enligt vår prislista.

OBS! Ifall du har skaffat din betalterminal via en återförsäljare var vänlig och kontakta din återförsäljare för att utföra överlåtelsen av betalterminalen.

Överlåtelseblankett

Överlåtande företag och betalterminal

Om din terminal är av annan modell, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Företagsuppgifter för övertagande företag

Kontaktuppgifter

Kvittotext

Inlösenavtal 
För att kunna ta emot betalkort, så som MasterCard och Visa, behöver du ett kortinlösenavtal*

Kortavtal

Nets Merchant Portal (kostnadsfri)
I webbportalen kan du se samtliga godkända transaktioner.

Tilläggsuppgifter
För att kunna slutföra överlåtelsen, behöver du terminalens tillhörande lösenkort.

Jag vill beställa ett lösenkort
Fleranvändare

Om du har nya fleranvändare, vänligen fyll i Fleranvändarblanketten

Automatiskt dagsavslut*

Kommentarer
Fält för övriga anteckningar till oss på Nets.

Vi bekräftar ovanstående uppgifter enligt gällande prislista samt godkänner Nets allmänna villkor.

Villkor*
An error has occurred while getting captcha image