Självdeklaration ECR integrator

För att få er kassaapplikation (KA) godkänd av PNC (Pan-Nordic Card Association) måste ni göra en självdeklaration (self assessment). Den ska göras per kassasystem och den betalterminalmodell som ni önskar använda. Mer information på www.pan-nordic.org.

Godkännande sker genom följande steg:

Steg 1: Fyll i självdeklarationen

1 A. Klicka under denna instruktion på länken för den (eller de) betalterminaler det gäller och öppna/ladda ner det förifyllda dokumentet för självdeklarationen. (Vi har fyllt i betalterminalmodell och den information ni behöver från oss som Payment Service Provider).

1 B. Var noggrann när ni fyller i dokumentet och fyll i samtliga fält som ska fyllas i. Tänk även på att det t.ex. ska vara företagets juridiska namn som ska anges. När ni har skrivit ut dokumentet måste behörig firmatecknare underteckna dokumentet.

1 C. Skapa en PDF av sida 2 av er ifyllda självdeklaration och skicka den via e-post till compliance-se@nets.euOBS: Skapa en PDF per kassasystem och terminalmodell och bifoga som separata filer.

Steg 2: Kontroll/verifiering hos Nets och PNC

2 A. När vi på Nets Sweden har tagit emot dokumentet på e-postadressen ovan kontrollerar vi att allt stämmer. Upptäcker vi felaktigheter returnerar vi PDF:n till er med en begäran om en uppdatering av självdeklarationen varpå ni måste göra om processen (Steg 1) för att korrigera det som saknas eller är fel.

2 B. Nets skickar in self-assessmentdokumentet till PNC för slutgiltig granskning. Dokumentet granskas hos PNC och förutsatt att självdeklarationen godkänns finns ett godkännande normalt sett publicerat inom cirka 1-2 veckor. Godkännande av kassasystemet tillsammans med den angivna betalterminalmodellen publiceras på www.pan-nordic.org och återfinns under kategorierna PCI and Security, Validated Products och hittas under Lista 2. För obemannade miljöer (i9500 eller IUN) publiceras godkännanden under Lista 4.

Dokument för självdeklaration (Self Assessment):

Aktuella modeller

Inaktuella modeller

Övrig dokumentation

 

Pan Nordic Card Association (PNC)

Pan-Nordic Card Association (PNC) är en organisation bestående av nordiska banker och finansiella institutioner. Det är PNC som bl.a. godkänner integrationer som görs mellan t.ex. kassasystem och betalterminal.

För att en integration ska räknas som godkänd och få erbjudas på marknaden måste den således finnas med på PNC:s lista över självdeklarationer eller omfattas av ett undantag. Läs mer om olika lösningar på PNC:s webbsida.