Finns det några undantag från SCA?

Det finns fortfarande möjlighet att begränsa de problem som transaktioner som omfattas av SCA medför för konsumenterna. Undantag från SCA görs frivilligt av utgivarna och de bibehåller fullständig kontroll över huruvida de godkänner eller nekar dessa förfrågningar om undantag från inlösare. De vanligaste undantagen från SCA som kan göras är:


Betalningar med lågt värde

Online- eller distanstransaktioner med ett värde under 30 euro betraktas som transaktioner med lågt värde och kan undantas från verifiering. SCA kommer dock att gälla igen för den femte transaktionen om kunden initierar fler än fem betalningar efter varandra med lågt värde, eller om värdet på de totala betalningarna överstiger 100 euro.


Återkommande betalningar

En serie betalningar med samma värde till samma säljföretag (t.ex. abonnemang och medlemsavgifter) med fasta intervall, är undantagna från SCA när de har skapats. Att skapa den återkommande betalningen kommer fortfarande att kräva SCA-verifiering, men det behövs inte för efterföljande transaktioner. Befintliga avtal för återkommande betalningar och MIT, transaktioner initierade av säljföretaget, behöver inte något nytt SCA. En inlösare måste dock kunna referera till tidigare transaktioner (genom transaktions-ID:n) i kedjan för att validera statusen.


Betalningar som görs regelbundet till samma betalningsmottagare, men där beloppet ändras varje gång (t.ex. en elräkning), är inte undantagna från SCA.


Riskanalys för transaktioner

Om en transaktion bedöms ha en låg risk för bedrägeri, i realtid, av utgivaren eller inlösaren, kan de undanta transaktionen från SCA.


Alla transaktioner som kvalificeras för undantag blir inte automatiskt undantagna. För korttransaktioner är det till exempel banken som utfärdar kortet som beslutar om ett undantag godkänns eller inte. Så även om transaktionen är kvalificerad för ett undantag kan kunden fortfarande behöva göra en stark kundautentisering om den bank som utfärdat kortet kräver det.


Vitlistning/betrodd mottagare

Kunder kan ”vitlista” ett säljföretag som de litar på. Den första verifieringen måste slutföras med hjälp av SCA, men efterföljande transaktioner med det säljföretaget behöver inte verifieras. Detta undantag hanteras endast mellan kortinnehavaren och dennes bank.