Avräkning av kortomsättningen

Hos os får du daglig bruttoutbetalning på din kortomsättning. Vid bankfria dagar sker utbetalning nästkommande bankdag.

De avgifter som du ska betala till Nets samlas från den första till den sista dagen i månaden och den 15:e i efterföljande månad dras avgifterna från ditt företagskonto.

Redovisning

I det nya MyNets eller har du tillgång till avräknings- och transaktionsdata när som helst- vart som helst.

MyNets- din onlineportal med översikt och inblick - avräknings - och transaktionsdata

Du kommer motta en e-post med en länk för att aktivera din MyNets profil.

Vägledning till rapport med information om specifika betalningstransaktioner

I MyNets kan du skapa en rapport med information om enskilda transaktioner som du genomfört i din verksamhet, inklusive information om andel merchant servive fees och interchange fees. 

Övriga lösningar

I samband med utbetalningen av din kortomsättning mottar ditt företag en redovisningsrapport.

Du kan välja att motta dina rapporter på följande sätt:

  • Elektroniskt som PDF
  • Elektronisk CSV-fil
  • Pappseravisering som PDF med posten (avgift tillkommer)

Om du har en brandvägg/spamfilter, måste du komma ihåg att acceptera avsändarmejlen no-reply-se@teller.com. Så säkrar du att filen inte blir bortsorterad i spamfiltret.

PDF som mejl (pappersavisering möjlig)

När du mottar din PDF-avisering per mejl får du ett mejl per företag. Om du har fler organisationsnummer kan du välja att få en samlad fil med redovisning för alla företag.

CSV- och SDV-filer

Du kan motta CSV-filer och/eller  SDV-format. Filerna är avsedda för automatisk maskinell inläsning i ditt system. Det kan vara nödvändigt att anlita en tekniker som kodar filen till inläsning. Om du får kodat på record- och fieldnamnet slipper du ändra vid formatändringar. Du kan även konvertera CSV- och SDV-filen till excel.

CSV- och SDV-filerna är uppbyggda av recordtyper, läs innehållet av recordbeskrivningarna för varje recordtyp. Se på recordlayouten, för att se vilka fält du har behov av att avstämma.

Redovisning & insikt online

Få tillgång till din avräkningsdata och dina transaktioner online när som helst- vart som helst. Logga in på MyNets

MyNets quick guide

Försäljning

Mån-Fre: 8:00 - 17:00

08-609 92 15

Support - Kortinlösen

Helgfria vardagar 8:00 - 17:00

08-609 92 00

Support - Terminaler

Helgfria vardagar 8:00 - 17:00. För dig med Trygghetspaket Premium dygnet runt - alla dagar.

08-609 92 00