Teller och Kortaccept fusionerar med Nets Denmark A/S

Vi är glada att meddela att från och med den 13 december 2017 kommer vi att slå samman flera juridiska enheter med Nets Denmark A/S. Fusionen genomförs endast för att förenkla Nets juridiska koncernstruktur. Verksamheten kommer att bedrivas under varumärket Nets, så framöver kommer du att se logotypen för varumärket Nets på vårt material.

Inga förändringar av din kundrelation

Fusionen kommer inte att påverka den dagliga verksamheten, eftersom den kommer att utföras på samma plats och av samma personal som tidigare.

Som kund i Teller Filial Sverige behöver du inte vidta några åtgärder i samband med fusionen, eftersom din kundrelation automatiskt överförs och fortsätter enligt samma villkor som nu, inklusive eventuella direct debit-planer (såsom Autogiro eller SEPA) som du använder för betalningar. Efter fusionen kommer Nets-namnet att synas på fakturor och utdrag.

Frågor

Om du har några frågor kan du kontakta vår kundservice via e-post customer-service-se@nets.eu eller på telefon 0771- 22 00 55).