Nets vill underlätta för kunder att ta betalt genom integrerade lösningar

 

​Nets kunder visar en stark efterfrågan av ökad bekvämlighet och förbättrad kundservice genom en enda kontaktpunkt, ett kontrakt, förenklad integration och en enkel ansökningsprocess.

​Därför kommer vi i framtiden att erbjuda ett fullservicekoncept som omfattar både finansiell inlösen och betalningslösningar för fysisk handel och på webben. Mot bakgrund av detta kan vi komma att dela icke-känslig personlig information om våra kunder inom Netskoncernen, såsom kontaktuppgifter och information om kundens interaktion med Nets. Vi kommer att dela informationen för att kunna erbjuda och sälja både inlösen- och betalningstjänster till kunder och därmed erbjuda dem de bästa möjliga lösningarna till de bästa priserna.

 

Bortsett från den starka efterfrågan av integrerade lösningar, ser vi snabba förändringar och ökad konkurrens av lösningar för t.ex. handlare. Framöver kommer de förändrade ramvillkoren inom EU ytterligare att öka gränsöverskridande konkurrens, kommersialisering av grundläggande betalningar och efterfrågan på differentierade lösningar. Dessa skäl ligger också till grund för varför Nets kommer att erbjuda våra kunder ett fullserviceerbjudande.

 

Om du har frågor angående utbytet av information inom Netskoncernen, vänligen kontakta:

 
Stina Baybutt Lillehagen
sbayb@nets .eu