Nets och KPMG i samarbete kring AI-driven lösning för förebyggande av bedrägerier

 

​Fraud Ensemble använder maskininlärning för att minska bedrägeritransaktioner med upp till 40 %.

Nets, ledande inom den europeiska betalningsindustrin, samarbetar med det multinationella tjänsteföretaget KPMG för att utveckla Nets Fraud Ensemble, nästa generations lösning inom övervakande och förhindrande av bedrägerier.  

 

Det totala värdet av bedrägeritransaktioner i Europa är nu omkring 18 miljarder kronor om året och behovet av att öka bedrägeribekämpning, i synnerhet på nätet, har aldrig varit större. Att minska dessa bedrägerier blir dock alltmer komplext, eftersom faktorer som massanvändning av e-handel, ökande gränsöverskridande betalningar och nya digitala betalningsmetoder kombineras för att addera fler lager av komplexitet.

 

Nets Fraud Ensemble är en AI-driven lösning som i realtid hjälper bedrägeribekämpningen i detta ständigt föränderliga landskap. Genom att använda verklig maskininlärning (dvs. ett system som identifierar nya bedrägeriindikatorer såväl som etablerade mönster) är det ett stort steg framåt från de reglerbaserade modellerna som för närvarande används i den internationella bankindustrin.

 

− Även om initiativ som 3D-Secure gjort det mycket säkrare för människor att handla på nätet så står branschen fortfarande inför utmaningar. Många utgivande banker har fokuserat på förebyggande av bedrägerier genom konsumentutbildning, men branschen måste ta itu med problemet där det börjar - på nätet, säger Sune Gabelgård, Head of Digital Fraud, Intelligence & Research på Nets.

 

Nets Fraud Ensembles 'hjärna' består av flera modeller som arbetar tillsammans för att analysera varje enskild transaktion inom tio millisekunder - tidsramen där en transaktion säkert kan blockeras. Lösningen lär sig av resultaten från analysen och anpassas därefter, vilket betyder att ju längre den är i drift desto mer blockeras bedrägeritransaktioner. I det inledande pilotprogrammet minskade bedrägeritransaktioner med 25 procent inom några veckor och upp till 40 procent på längre sikt.

 

Fördelarna för utgivarna är mer än att uppnå betydande minskningar av bedrägerier. Nets Fraud Ensemble minskar också driftskostnader och återbetalningar som är bättre för kortinnehavarna. För att balansera noggrannhet med kundens bekvämlighet är det också möjligt att anpassa trösklarna för avslag av transaktioner.

 

− När det gäller konkret minskning av bedrägeritransaktioner överträffar Nets Fraud Ensemble alla andra tillgängliga produkter. Utvecklingen av lösningen och dess senaste algoritmer är resultatet av Nets och KPMG:s kombinerade innovationsförmåga, AI-erfarenhet och förhindrande av bedrägerier och är ett stort steg framåt i användningen av AI för att bekämpa bedrägerier, Bent Dalager, Nordic

Head of NewTech and Financial Services på KPMG.

 

Läs mer om Nets Fraud Ensemble.

 

Läs mer om betalningar och bedrägerier här: The European Fraud Report - Payments Industry Challenges