Nets fusionerar med tyska Concardis Group och tar ett stort kliv ut i Europa

Pressmeddelande

​Nets och Concardis Payment Group fusionerar och skapar därigenom ett bolag på betalningsmarknaden med en stark europeisk position. Samgåendet möjliggör förverkligande av skalfördelar till förmån för kunderna, som också kommer att få tillgång till ett ännu större utbud av innovativa lösningar.

​Nets meddelade idag på den internationella betalningskonferensen Money 20/20 i Amsterdam en fusion med Concardis Group, en ledande leverantör av betallösningar i den tysktalande delen av Europa. Nets som är en ledande aktör inom betalningar i Norden tar därmed sitt första stora kliv ut i Europa och de två företagen skapar tillsammans en stark europeisk position.

 

 

 

– Nets vill expandera och bidra till att forma den europeiska betalningsindustrin. Tyskland har stor tillväxtpotential både på grund av marknadens storlek, den starka konsumtionen och att tre av fyra betalningar fortfarande görs med kontanter. Samgåendet med Concardis Group etablerar oss i den tysktalande delen av Europa, som förutom den starka tillväxten är ett område som blir en idealisk språngbräda till övriga Europa, säger Bo Nilsson, VD för Nets.

 

– Båda våra breda produktportföljer ger handlare möjlighet att dra nytta av digitaliseringen av betalningar med ett brett utbud av produkter och tjänster, så som för e-handel, portaler för handlare liksom faktureringslösningar för webbutiker. Genom att kombinera vår produktkunskap och tekniska möjligheter kan vi ännu snabbare komma ut med toppmoderna och användarvänliga tjänster till kunderna, vilket understryker vår gemensamma ambition vad gäller innovation, säger Robert Hoffmann, VD för Concardis Group.

 

Affären sker genom utbyte av aktier där Concardis Group blir en del av Nets och dess aktieägare får aktier i det nya bolaget. Bo Nilsson blir VD för koncernen och Robert Hoffmann fortsätter som ansvarig för Concardis Group och rapporterar till Bo Nilsson. Huvudkontoret blir i Ballerup där Nets är placerade idag. Båda företagen behåller sina respektive varumärken. Samgåendet skapar en verksamhet med cirka 500 miljoner euro EBITDA och 1,3 miljarder euro nettoomsättning. Den industriella skalning som blir möjliggör ytterligare investeringar i innovations- och tjänsteförbättringar för handlare, företag och bankkunder, vilket gör det möjligt för koncernen att skapa en ledande ställning på den europeiska betalningsmarknaden.

 

Under de senaste åren har båda företagen vuxit genom organisk tillväxt men också genom strategiska förvärv inom sina respektive hemländer − särskilt inom betalningslösningar för handlare, Merchant Services − ett område med hög tillväxt.

 

Genom fusionen kombinerar Nets och Concardis Group sina ledande positioner som betalningsleverantörer i både Norden och de tysktalande delarna av Europa. Båda företagen erbjuder sina kunder en bred portfölj av betaltjänster för både fysiska miljöer, nätet, mobil liksom återkommande betalningar och realtidstjänster. Den nya koncernen kommer ytterligare förfina tjänsteutbudet och snabbare ta innovation till marknaden för att hjälpa handlare bättre möta konsumenternas behov av mer digitaliserade och användarvänliga betalningslösningar.

 

Bakom det nya bolaget är de ledande aktiefonderna Advent International, Bain Capital och Helmann & Friedman. Dessa ägare har en gedigen erfarenhet inom betalningsbranschen samt de operativa resurser och kapital som krävs för att accelerera det nya bolagets internationella expansion.

 

Samgåendet måste godkännas av respektive myndighet innan det kan anses vara slutgiltigt. Detta beräknas ske under fjärde kvartalet 2018.

 

För mer information:

Head of Press Relations in Nets, Søren Winge: +45 2948 2646, swing@nets.eu

 

Om Nets

Nets är specialister på innovativa och digitala betalningar. Genom att samla banker, företag och konsumenter i ett internationellt nätverk möjliggör Nets digitala betalningar. Nets har 2 400 medarbetare i både Norden och Baltikum och erbjuder ett brett utbud av korttjänster, kontoöverföringar samt betalningslösningar för företag och har omkring 300 000 olika typer av handlare som kunder.

 

Om Concardis Payment Group

Concardis Payment Group, en ledande leverantör av digitala betalningslösningar, har 1 000 medarbetare som betjänar kunder i Tyskland, Österrike, Schweiz och Sydeuropa. Företaget ger handlare, företag och finansinstitut möjlighet att dra nytta av digitaliseringen av betalningar och affärsprocesser − oavsett det handlar om sömlösa betalningar i fysiska miljöer, skräddarsydda lösningar för mobil och e-handel eller tilläggstjänster. De innovativa produkterna och tjänsterna minimerar komplexiteten och gör betalningar enklare och förbättrar användarupplevelsen.