ICBPI och Nets samarbetar för en SEPA-efterlevande direkt betalningslösning i italien

 

​Italienska ICBPI – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A – och Nets har beslutat att inleda ett samarbeta för att skapa en direktbetalningslösning i Italien under det första kvartalet 2017.

ICBPI:s plattform för direktbetalningar grundar sig på den framgångsrika implementeringen av Nets RealTime24/7-lösning i Danmark och kommer att användas av de italienska serviceleverantörerna för betalningar. Det finns ingen begränsning vad gäller användningsområden, men fokus kommer att ligga på mobilbetalningar med en inledande inriktning på betalning från person till person.

 

Lösningen baseras på ISO 20022 och SEPA SCT och kommer att uppfylla samtliga krav i SCTINST-programmet, vilket garanterar interoperabilitet och räckvidd på den paneuropeiska marknaden. Lösningen för direktbetalningar är flexibel, effektiv och ger direkt betalningsbekräftelse. Den kommer dessutom att finnas tillgänglig för de italienska kunderna dygnet runt, alla dagar i veckan, 365 dagar om året.

 

"Innovation inom betalningstjänster utgör en ökad strategisk drivkraft för den ekonomiska tillväxten i Italien och Europa", säger Salvatore Borgese, ICBPI Payment Services Director. "Direktbetalning utgör, i synnerhet mot bakgrund av PSD2, en av de mest avgörande framstegen för detta scenario. ICBPI vill fortsätta att representera en referenspunkt inom marknaden för betalningssystem. Vårt avtal med Nets, som har bidragit med beprövad expertis inom tjänster för direktbetalning, gör det möjligt för oss att uppnå viktiga mål. Vi kommer att erbjuda den italienska bankbranschen en pålitlig och anpassningsbar lösning, som är interoperabel och nåbar på europeisk nivå, skalbar och särskilt utformad för att passa dagens heterogena användningstyper för betalningar (t.ex. samtliga P2P-appar som redan finns på marknaden) och de som lanseras i framtiden".

 

 "ICBPI:s plan att introducera direktbetalningar i Italien och skapa interoperabilitet för den paneuropeiska lösningen baserat på den danska erfarenheten utgör en stark strategisk plan som kommer att göra det möjligt för ICBPI:s kunder att lansera nya och innovativa tjänster, både inom området för mobilbetalningar och vad gäller krav på betalningar och framtida PSD2-erbjudanden", säger Torben Hohlmann, SVP, Clearing Services på Nets.

 

"Den nya lösningen förväntas bli den första lösningen för direktbetalningar i euroområdet som efterlever SEPA och är tillgänglig dygnet runt. Den markerar ett viktigt steg för Nets expansion utanför den nordiska regionen till andra europeiska länder", säger Stig Korsgaard, CSO, Clearing Services, Nets.