Signeringsrättigheter

 

​ID-Rights

ID-Rights erbjuder funktioner för elektroniska förfrågningar om signerings- och prokurarättigheter samt roller som företag har gentemot ett centralt register. Detta säkerställer effektiv signering vid ingående av avtal mellan företag genom att man kopplar en säker elektronisk identitet till roller som registreras i offentliga register.

Med ID-Rights och E-Signing i kombination får kunden åtkomst till en rad avancerade funktioner och tjänster som säkerställer korrekt signering av juridiskt bindande dokument mellan företag med hjälp av etablerade eID-tjänster. Tjänsten kan ersätta delar av komplexa och ofta manuella processer vid ingående av avtal mellan parter.

Tjänsten är beroende av offentligt tillgänglig företagsinformation. Tillgängligheten och kvaliteten på dessa varierar från land till land.

Den här tjänsten erbjuds för närvarande endast i Norge.

 

Funktionsbeskrivning

  • Signerings- och prokurainformation för person
  • Verifikation av signerings- och prokurainformation för person
  • Signerings-, prokura- och styrelseinformation för organisation (tolkad)
  • Signerings-, prokura- och styrelseinformation för organisation (original)
  • Identifiering av styrelse och ledning för organisation
  • Personsökning
  • Identifiering av roller för person
  • Signering av registreringsbevis
  • Organisationssökning