Signering

 

​E-Signing – trygg och effektiv digital signering

Med digital signering kan dina kunder signera avtal, lån och andra bindande dokument direkt på internet med hjälp av t.ex. BankID. Detta innebär att du och din kund inte längre behöver vara i samma rum för att ingå avtal och att ni kan skaffa underskrifter under hela dygnet. Detta gäller för alla typer av kunder – både privatpersoner, företagskunder och samarbetspartner.

En effektiv signeringsprocess sparar tid och ansträngning för dig och dina kunder och ger en mer flexibel avtalsprocess. Du kan genomföra fler avtal, öka omsättningen och förstärka konkurrenskraften.

 

esigning_illustrasjon.png