Arkivering

 

E-Archive

Med E-Archive får ditt företag sitt eget arkiv på nätet med plats för offerter, kontrakt och andra viktiga dokument. Arkivet har stöd för LTV (LongTimeValidation) av signerade dokument och är integrerat med Nets signeringstjänst.

Varje dokument registreras med sökord, kund, projekt etc. Alla dokument kan hämtas fram och arkiveras omedelbart om med nya sökord och parametrar.

Med E-Archive behöver du inte längre dyrt underhåll och administration av flera olika arkivlösningar. I stället får du ditt företags dokument samlade hos en erfaren leverantör.

 

Funktionsbeskrivning

Arkiv_midnightblue_383x255.pngEtt digitalt arkiv som är tillgängligt dygnet runt
Tjek_midnightblue_383x255.pngGemensamma regler för arkivering
Transaksjoner_midnightblue_383x255_crop.pngAutomatisk formatkonvertering
Ikon_Juridisk_eveningblue_beskjert.pngLångtidslagring baserat på erkända och lagenliga format
Infrastruktur_midnightblue_383x255.pngSäker lagring på Nets säkerhetsinfrastruktur
Ikon_Process_blue.pngVälj mellan avancerad integrering i ditt eget backoffice-system, t.ex. webservices och/eller åtkomst via portal
Dokument_eveningblue_beskjert.pngIndividuella kategorier och metadata
Portal_midnightblue_383x255.pngPortal och webservices för att söka, ladda upp, uppdatera eller radera
Fleredokumenter_midnightblue_383x255.pngRedundans baserat på två fysiska platser och fyra kopior av alla dokument