Viktig information till dig med betalterminaler

Den 14 september börjar ett EU-regelverk (PSD2/Strong Customer Authentication) för elektroniska betalningar gälla. Detta innebär ett antal förändringar för er som använder er av betalterminaler. Regelverket gälla alla oavsett terminalleverantör. Kravet innebär att kunder behöver verifiera sin identitet för att kunna göra en elektronisk betalning.

Läs mer