Recurring Payments

Med Recurring Payments (Abonnement) kan din bedrift akseptere Visa og Mastercard abonnementsbetaling. For å kunne tilby en betalingsløsning med abonnement, trenger du en kortinnløsningsavtale for netthandel med Nets og en godkjent betalingsmodul med funksjonalitet for Recurring Payments.

guy laying with phone

Inngå avtale med dine kunder om repeterende betalinger

Du må utarbeide en avtale som skal inngås med kunden. Kortnummer, utløpsdato og kontrollsifre må aldri oppbevares i virksomhetens systemer. Når virksomhetens vilkår er utarbeidet og lagt ut på hjemmesiden, kan du sende en melding til kundeservice. Husk å oppgi virksomhetens navn og organisasjonsnummer.

Vilkårene i avtalen skal inneholde informasjon om:

Betingelsene for å kunne gjennomføre en transaksjon på kundens kortnummer og hvordan kvittering leveres (f.eks. mail eller pr post). Kortholders ansvars- og heftelsesforhold (f.eks. hvilke forpliktelse kunden har). Prosessen for fornyelse og sletting av kortnummer (f.eks. hvis kunden får nytt kort) og prosessen for opphør/oppsigelse av abonnement. Vilkårene skal også inneholde butikkens kontaktinformasjon.

Hvordan registrerer kunden seg for tjenesten?

Kunden må aktivt akseptere vilkårene og prisen (f.eks. via en avkrysningsmulighet). En skriftlig bekreftelse må sendes kunden via mail eller post hver gang det inngås en abonnementsavtale eller om den nåværende avtalen endres. Vilkår og priser må være tilgjengelig for kunden ved innmelding.

Husk også at dersom kunden sier opp sitt abonnement, skal du stoppe de repete­rende trekkene på kundens kort og sende bekreftelse til kunden på oppsigelsen med informasjon om dato for siste betaling.

La oss ta en prat

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig - vanligvis innen en time. Sammen vil vi finne den rette løsningen for deg.