Slik bestiller du innløsningsavtale

Hos Nets kan du finne den betalingsløsningen som best passer din forretning. Du kan velge hvilke betalingskort forretningen din skal kunne motta, og du kan velge blant alle de mest populære korttypene Visa, Mastercard, JCB og UnionPay.

Hos oss kan du raskt og enkelt bestille innløsningsavtale

Det enkleste, rimeligste og mest effektive er å søke om innløsningsavtale gjennom vår online søknadsportal, MyNets. Her kan du søke om kortinnløsning både til fysisk handel, netthandel og post – og telefonordre.

Du starter med  å velge hvilken type avtale du ønsker å søke om og oppgir grunnleggende informasjon om ditt firma (bl.a. organisasjonsnummer), og ber om et tilbud. Deretter kommer du til å få en e-post med link til MyNets-portalen. Når du har laget deg et passord i MyNets får du ditt tilbud og resten av søknaden kan ferdigstilles.

Mot slutten av søknadsprosessen får du tilsendt en avtale i PDF-format via e-post. Avtalen må skrives ut og signeres av en som har signaturrett for firmaet. Deretter kan avtalen scannes og sendes per e-post, eller via post eller fax. Kontaktinformasjonen for dette finnes i avtalen.

Se her hvis du vil lese mer om Nets regler og vilkår.

Formelle krav når du bestiller en innløsningsavtale

Du må oppfylle noen overordnede krav for å inngå en betalingskortavtale for internasjonale kort hos oss:

 • Teller forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger vedrørende forretningen og dens eiere.
 • I noen tilfeller kan det være behov for å be om ytterligere sikkerhet, f.eks. en bankgaranti eller forlenget avregningsperiode
 • Du skal benytte en sertifisert betalingsløsning
 • Du skal etterleve kravene i PCI-DSS (PCI-DSS står for Payment Card Industry Data Security Standard)

Mange fordeler med vår søknadsportal

 • Dine juridiske opplysninger lagres i portalen
 • Du kan raskt og enkelt søke om innløsningsavtale for flere salgssteder eller flere typer avtaler på senere tidspunkt.
 • Systemet lagrer dine opplysninger, så du kan ferdigstille søknaden senere, når det passer deg.
 • Du kan logge inn og følge med på behandlingen av din innsendte søknad.
 • Vi har forhåndsutfylt så mange felter som mulig, men disse kan selvsagt også endres av deg.

 Gå til søknadsportalen 

Tilleggsopplysninger - hvitvasking

Nets er pålagt å følge reglene for hvitvasking. Det betyr at vi må innhente dokumentasjon som legitimasjon av signaturberettiget og eierforhold i bedriftene vi inngår avtale med. Nets har samarbeidsavtaler med de fleste norske banker, og i de aller fleste tilfeller kan Nets hente nødvendig dokumentasjon direkte fra disse.

Dersom du har Nordea, Handelsbanken, Swedbank, Spareskillingsbanken eller en annen bankforbindelse det viser seg at vi ikke har samarbeidsavtale med,  og ønsker oppgjøret fra Nets inn på en konto i en av disse bankene, må vi imidlertid få opplysningene direkte fra din bedrift.

Dokumentasjon som må følge med avtalen

I henhold til hvitvaskingsloven skal følgende dokumentasjon følge med avtalen: (Dette gjelder kun for kunder med oppgjørskonto i Nordea, Swedbank, Handelsbanken og noen enkeltstående banker. Vi kontakter deg og innhenter dokumentasjon hvis det er relevant)

 1. Legitimasjon med bilde
 2. Reelle rettighetshavere

Legitimasjon med bilde

Legitimasjon av signaturberettiget som signerer på vegne av selskapet skal inneholde:

 • Bilde
 • Fullt navn 
 • Fødselsnummer 
 • Signatur

Dokumentasjonen kan være kopi av:

 • Førerkort
 • Pass
 • Identitetskort utstedt av norsk myndighet

NB: For personer med nasjonalitet utenfor Norge er kun pass og EU-identitetskort gyldig legitimasjon.

ID skal være attestert av finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikringsselskaper, verdipapirregistre, statsautoriserte og registrerte revisorer, autoriserte regnskapsførere, advokater eller to myndige personer bosatt i Norge.

Attestert kopi av legitimasjon skal inneholde:

 • Signaturer og tydelige navn i blokkbokstaver
 • Dato og sted for bekreftelsen
 • Fødselsnumre
 • Kontaktdetaljer (telefon, e-postadresse og gateadresse slik at det i ettertid er mulig å kontrollere hvem de er og om de faktisk har gitt bekreftelse) 

Reelle rettighetshavere

Navn, adresse, personnummer og eierandel i prosent skal oppgis for de enkeltpersoner som eier mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene i selskapet, eller utøver kontroll over ledelsen av et selskap. Kunden skal selv fylle ut informasjonen, som er et vedlegg til avtalen.

Kortinnløsningsavtale

Inngå en kortinnløsningsavtale online og ta betalt med de vanligste betalingskortene i løpet av få dager.

Bestill kortinnløsningsavtale