Har du behov for å gjøre endringer i din avtale?

Se nedenfor hvordan det gjøres!

Ønsker du å gjøre endringer kyttet til din avtale?

Vi må ha dokumentasjon og ved noen tilfeller underskrift ved endringer på deres kundeforhold. Hvordan endringene skal utføres kan du se nedenfor:

Oppsigelse av din kort

Vil du kansellere din innløsningsavtale for Visa og Mastercard?
Kontakt oss på tlf: 815 00 550 

Endringer til din kortinnløsningsavtale

Alle endringer kan skannes og sendes per e-post til kundeservice-no@nets.eu

Følgende gjelder når du vil endre forretningsdata eller vilkår:

  • Dersom du ønsker å endre kontonummer, eller tilføye ny valutakonto, må skjema for dette utfylles og signeres. Dette må sendes som et vedlegg på e-post.
    Hent skjema for kontoendring her.
  • Hvis du vil endre nøkkelopplysninger i avtalen som virksomhetens navn, kontaktperson, telefonnummer, e-post, besøksadresse eller postadresse kan dette gjøres ved å sende oss disse opplysningene på e-post.

Du må søke om ny avtale dersom:

  • Du skal ta imot betaling i andre kanaler enn du gjør i dag (fysisk handel, netthandel, abonnement, mobil og nettbrett, telefonhandel, ubemannet automat).
  • Du får nytt organisasjonsnummer og firmaet ditt blir en ny juridisk enhet som krever helt ny avtale. (Dette kan for eksempel være hvis man skifter organisasjonsform fra ENK eller ANS til AS)
  • Din forretning skifter bransje eller endrer varesortimentet vesentlig fra det som er avtalt. Dette krever ny risikovurdering fra Nets.
  • Din forretning overdras til ny eier, eller det er en endring i eierstruktur.
  • Du vil utvide avtalen med flere korttyper (Visa, Mastercard, American Express, JCB, UnionPay) Her trengs en ny signatur på en avtale som vil bli lagt til den eksisterende avtalen.

Endringer fra Nets

Nets kan endre avtalens vilkår med 30 dagers varsel. Fristen kan også være kortere, hvis endringen skyldes myndighetskrav, eller vesentlige sikkerhetshensyn. Du er selv ansvarlig for å opplyse Nets om ny adresse, eller ny e-postadresse.

Oppsigelse eller endringer til din terminalavtale

Ved endring på terminalavtale vennligst kontakt oss på tlf 22 89 86 50  

Kontakt kundeservice

Vi er klare for å hjelpe deg! Ta kontakt med kundeservice på tlf 08989 for spørsmål vedrørende betalingsterminal og innløsning. Åpent døgnet rundt, alle dager.

Send oss e-post

Endringer til din innløsningsavtale

Har du endringer til din innløsningsavtale for Visa og MasterCard? Kontakt oss på tlf. 815 00 550 eller send oss en e-post.

Send oss e-post

Endringer til din terminalavtale

Har du endringer til din terminalavtale? Kontakt oss på tlf. 22 89 86 50, eller send oss en e-post.

Send oss en e-post

Eierskifte på betalingsterminal

Ønsker du å gjøre et eierskifte på din betalingsterminal? Ta kontakt med oss på tlf. 22 89 81 00 eller send oss en e-post.

Send oss e-post

Kundeservice betalingsterminal

Åpent døgnet rundt, alle dager i året
Tast 1 for terminalsupport

08989

Kundeservice kortinnløsning

Alle hverdager 08:00 - 17:00

815 00 550