Nets kjøper polsk tilbyder av betalingsløsninger for netthandel

Pressemelding

​Med kjøpet av Dotpay/eCard for 73 millioner euro utvider Nets sin virksomhet til Polen, det sjette største landet i EU som nå har en sterk vekst i digitale betalinger.

— Gjennom oppkjøpet øker vi vår geografiske tilstedeværelse i Europa, spesielt for tjenester rettet mot varehandelen som er i sterk vekst, og som vi nå får bedre tilgang til i Polen. De siste årene har Dotpay/eCard hatt en sterk vekst både i antall transaksjoner og i omsetningen. Denne utviklingen vil vi styrke ved investeringer for organisk vekst og gjennom en eventuell ytterligere konsolidering, sier Bo Nilsson, administrerende direktør i Nets.

 

Nets offentliggjorde i dag kjøpet av Dotpay/eCard, en av de ledende tilbyderne av betalingsløsninger for netthandel i Polen. Andrzej Budzik administrerende direktør for Dotpay/eCard vil fremover rapportere til Asger Hattel som leder Merchant Services i Nets. Dotpay/eCard vil opprettholde sine egne merkevarer.

 

Med dette oppkjøpet får Nets en bedre tilgang til det sjette største landet i EU målt i antall innbyggere, hvor både økonomien og netthandelen har en sterk vekst. Som i Tyskland er det i Polen et stort potensiale for å øke andelen av digitale betalinger, noe som underbygges av statlige initiativer for å erstatte bruken av kontanter.


Nets og Dotpay/eCard har komplimentere styrker og er således strategisk riktig. Gjennom et bredt tilbud av løsninger, spesielt innen netthandel, vil Dotpay/eCard komplimentere Nets på en god måte. Begge virksomhetene vil ha nytte av industrielle stordriftsfordeler, og kan eksempelvis oppnå synergier gjennom felles initiativ for innovasjon.  

 

— Med vårt felles tjenestetilbud innen e-handels området vil vi ytterligere styrke vår kombinerte portefølje for varehandelen. Som en del av Nets-konsernet, kan vi øke vår innovasjonskraft til fordel for både virksomheter og forbrukere, sier administrerende direktør for Dotpay/eCard, Andrzej Budzik.

 

Dotpay/eCard har ca 100 medarbeidere og forventer å nå en omsetning på 19 millioner euro i 2018.

 

Oppkjøpet må godkjennes av relevante polske myndigheter før det kan gjennomføres. Det er forventet at dette skjer i løpet av fjerde kvartal 2018.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:
Søren Winge, Head of Press Relations Nets, tlf: +45 29 48 26 46, e-post: swing@nets.eu 

Bartosz Sawulski, Marketing and Corporate Communications Director, Dotpay/eCard & MCI Capital, tlf: +48.694.400.787, e-post: sawulski@mci.eu

 

Om Dotpay/eCard:
Dotpay og eCard er tilsammen en ledende leverandør av betalingstjenester for netthandel i Polen. Gjennom kompetanse som innløser av betalingskort og som PSP (payment service provider), tilbys en omfattende omni-channel betalingsløsning, som er skreddersydd for å kunne håndtere de mest krevende forretningsprosessene. Med 15-års erfaring og omtrent 100 medarbeidere fordelt på kontorer i Warszawa og Krakow, håndterer selskapet 30 000 forretninger innenfor alle segmenter for netthandel.


Om Nets:
Hos Nets ser vi enklere produkter og løsninger som fundamentet for vekst og utvikling, både innenfor handel og i samfunnet som helhet. Våre 2400 medarbeidere i Norge, Danmark, Finland, Sverige og Estland hjelper banker, bedrifter og forretningsdrivende i Norden og Baltikum med å gjøre hverdagen enklere for sine kunder, alltid med den høyeste grad av sikkerhet og stabilitet. Enkle løsninger for en travel hverdag. Det er det vi er her for.