Datalekkasjen hos British Airways

 

Nets undersøker for øyeblikket i hvor stor utstrekning nordiske kortholdere kan være berørt av datalekkasjen hos British Airways. Kortholdere som blir kontaktet direkte av British Airways bør kontakte sin bankforbindelse. Så langt ser det kun ut som et fåtall nordiske kunder er berørt, og det er ikke avdekket noe misbruk.

​Nets vil følge med på situasjonen og vurderer fortløpende om det anbefales å foreta preventiv utskifting av kort for andre enn de som er blitt kontaktet av British Airways.

 

Systemet som Nets benytter baserer seg på opplysninger fra mer enn 18 millioner kort som er utstedt av banker og kortselskaper i hele Norden, og totalt er det ca 3 milliard transaksjoner årlig som blir analysert og som danner grunnlaget for Nets sine tjenester innen Fraud & Dispute.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846