Signeringsrettigheter

 

ID-Rights 

ID-Rights tilbyr funksjoner for elektroniske forespørsler om signatur- og prokurarett og roller som bedrifter har mot et sentralt register. Dette sikrer en effektiv og signering ved inngåelse av avtaler mellom selskaper gjennom å koble sikker elektronisk identitet mot roller registrert i offentlige registre.

Med ID-Rights og E-Signing i kombinasjon vil kunden få tilgang til en rekke avanserte funksjoner og tjenester som sikrer riktig signering av juridisk bindende dokumenter mellom bedrifter ved hjelp av etablerte eID-tjenester. Tjenesten kan erstatte deler av komplekse og ofte manuelle prosesser ved inngåelse av avtaler mellom parter.

Tjenesten er avhengig av offentlig tilgjengelige bedriftsopplysninger, hvor tilgjengelighet og kvalitet varierer fra land til land.

 

Funksjonsbeskrivelse

  • Signatur- og prokurainformasjon for person

  • Verifikasjon av signatur- og prokurainformasjon for person

  • Signatur-, prokura- og styreinformasjon for organisasjon (tolket)

  • Signatur-, prokura- og styreinformasjon for organisasjon (original)

  • Identifiser styre og ledelse for organisasjon

  • Personsøk

  • Identifiser roller for person

  • Signert firmaattest

  • Organisasjonssøk

 

 Se film om digital signering