Ikano Bank

Nisjeaktør som verdsetter helheten Nets kan tilby rundt digital signering

Ikano Bank er en nisjeaktør med sterk fagkompetanse som har spesialisert seg på salgsstøttende finansiering til både person- og bedriftsmarkedet. Til bedriftsmarkedet tilbyr banken bedriftskort med rabattprogrammer, samt leasing for alt fra maskiner til kontorinnredning og kaffemaskiner. Til privatpersoner tilbyr Ikano bank kredittkort, forbrukslån og refinansiering.

- Vi ante at Nets kunne bli en viktig samarbeidspartner for oss, og ønsket å avdekke hva de kunne levere, sier Jørgensen.
- For å få dekket en rekke av våre behov, innså vi at vi faktisk måtte involvere oss svært tett med en samarbeidspartner og sannsynligvis være med på å gå opp noen nye stier. Store deler av tjenestene og kompetansen vi søkte er i støpeskjeen, Nets var raske til å svare, og vi gikk tidlig gang med å krav-spesifisere.

 

Vi så etter løsninger som kunne snakke sammen, og Nets er blitt en viktig samarbeidspartner

- Som alltid er tidsperspektivet viktig, men like viktig er det å ha et helhetlig syn på alle våre kritiske forretningsprosesser. Som samarbeidspartner må Nets forstå vår business, og evne å sy sammen tjenester som kommuniserer med hverandre. Vi forsto tidlig at Nets kunne levere en helautomatisk løsning ala det vi allerede hadde på privatsiden for våre næringslivskunder.

 

Nets-leveransene gjør signeringsprosessene helautomatiserte

- Stikkordet er på mange måter ”helautomatisere tjenester”. Søknader må kunne behandles fra A til Å uten manuell overvåking. Man skal for eksempel ikke ha behov for å manuelt sjekke om en signatur er valid eller ikke. Målet er at ansatte i bedrifter skal signere elektronisk på vegne av bedriften.

 

Svært positive resultater

- Vi er svært overrasket over en fantastisk positiv mottakelse i markedet. Mellom 70 og 80 prosent av alle søknader som går igjennom vårt system i dag, i dette tilfellet for Coop Bedriftskort, blir nå signert elektronisk. Hvis vedkommende som signerer også har signaturrett i Brønnøysund-registrene, går alt hundre prosent automatisk.

- Sjekken fungerer som en drøm på mindre bedrifter og virksomheter. I større bedrifter er det naturlig at en innkjøps-sjef eller lignende signerer, og da kreves fortsatt manuell sjekk.


Også elektronisk signatur på alle bankens private konti

- Alle transaksjonsløyper går nå også gjennom Nets. Det siste vi har produksjonssatt er den nye arkivløsningen til Nets. Med den kan vi lagre alle dokumenter, både elektronisk signerte og manuelt-signerte i ulike formater.

 

Viktig å ikke undervurdere tidsaspektet

- Nets er dyktige til å følge opp, gir raske tilbakemeldinger, kommuniserer godt og avstemmer hyppig fremdrift. Som i mange teknologiprosjekter, tar også prosessene med Nets lengre tid enn forventet. Her har samarbeidet vårt mer å gå på, men god kommunikasjon og gjensidig forståelse er viktige elementer for å effektivisere samarbeidet ytterligere. Når vi kontakter Nets, er de veldig på, og vi opplever en veldig positiv entusiasme omkring nye, spennende prosjekter. Nets ser umiddelbart muligheter, og det å være pilotkunde hos Nets oppfatter jeg som veldig positivt. Og inspirerende, sier Christian Magnum.
Christian.Gagnum@ikano.no