Kāpēc mums ir nepieciešama Jūsu informācija?

Kāpēc mums ir nepieciešama Jūsu informācija?

Nets uzņēmumā mēs koncentrējamies uz cīņu pret finanšu noziegumiem, naudas atmazgāšanu un aizsargājam savus klientus no noziedznieku izmantošanas. Kā maksājumu uzņēmumam, Nets ir pienākums ievērot valsts tiesību aktus un ES tiesību aktus, kā arī ievērot tā dēvēto Know Your Customer (KYC) regulu. Tas nozīmē, ka mums ir jāidentificē un jādokumentē, kas ir mūsu klienti un kādiem nolūkiem un kur tiks izmantoti mūsu pakalpojumi.

Kāpēc mēs uzdodam jautājumus par esošajiem klientiem?

Jums var rasties jautājums, kāpēc Jums tiek lūgts atbildēt uz jautājumiem vai sniegt papildus dokumentāciju par savu uzņēmumu, ja esat bijis klients daudzus gadus vai arī iepriekš sniedzāt līdzīgu informāciju. Mēs to pilnībā saprotam, taču mūsu klientu pastāvīga novērtēšana un pārbaude ir noteikta likumā un nepieciešama, lai mēs aizsargātu Jūs kā klientu, un tas ļaus mums pamanīt negaidītus vai neparastus darījumus un novērst finanšu noziegumus, naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Ko tas nozīmē manam uzņēmumam?

Praksē tas nozīmē, ka Jums ir jāatbild uz dažiem jautājumiem par savu uzņēmumu un to, kā un kur izmantojat Nets pakalpojumus. Turklāt Jums var tikt lūgts iesniegt mums Jūsu ID kopiju un informāciju par Jūsu uzņēmuma patiesā labuma guvējiem.

Biežāk uzdotie jautājumi: Kas ir patiesais labuma guvējs?

Patiesais labuma guvējs ir fiziska(-as) persona(-as), kurai pieder uzņēmums vai kura to kontrolē.

Kā noteikt, kas ir patiesais (-ie) labuma guvējs (-i)?

Patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kurai tieši vai netieši pieder vai kura kontrolē vairāk nekā 25 % uzņēmuma. Ja uzņēmums pieder citam uzņēmumam, Jums ir jāievēro 25% loģikas noteikums īpašumtiesību struktūrā organizācijas augstākajam uzņēmumam.

Ko darīt, ja nav nevienas fiziskas personas, kurai pieder vairāk par 25 % uzņēmuma?

Ja nevienai fiziskai personai nepieder vai tā nekontrolē vairāk nekā 25 % uzņēmuma, par patieso labuma guvēju tiek uzskatīts īpašumtiesību uzņēmuma izpilddirektors vai direktoru padome.

Ko darīt, ja nav nevienas fiziskas personas, kurai pieder vairāk par 25 % uzņēmuma, un mums nav izpilddirektora vai direktoru padomes?

Dažiem uzņēmumiem, piemēram, valsts iestādēm, pašvaldībām un asociācijām, izpilddirektors vai direktoru padome var nebūt. Šajos gadījumos patiesais labuma guvējs ir persona, kas kontrolē uzņēmumu, piemēram, direktors, mērs vai valsts sekretārs.

Kāda informācija par patieso labuma guvēju ir nepieciešama?

Kad Jūsu uzņēmuma patiesais labuma guvējs (-i) ir identificēts, mums ir jāiegūst šāda informācija par patieso labuma guvējs (-iem):

  • Vārds

  • Adrese

  • Dzīvesvietas valsts

  • Dzimšanas datums

  • Sociālās apdrošināšanas numurs

Ja patiesais labuma guvējs (-i) dzīvo ārpus Ziemeļvalstīm, mums ir nepieciešama arī oficiālā personu apliecinoša dokumenta kopija (piemēram, pases kopija).

 

Vai jūs uzdodat jautājumus visiem klientiem?

Jā, Nets ir pienākums iegūt ar uzņēmumu un personām saistītu informāciju no visiem klientiem, kuriem ir darījumu attiecības ar Nets.

 

No kurienes rodas prasības?

Nets Denmark A/S licenci izsniedz Dānijas Finanšu uzraudzības iestāde, un Nets ir jāatbilst Dānijas tiesību aktos noteiktajām prasībām un prasībām, kas attiecas uz Nets Denmark A/S filiālēm. Lasiet vairāk par prasībām. Informāciju par Nets licenci varat atrast vietnē finanstilsynet.dk.

 

Vai visi pircēji pieprasa šo informāciju?

Jā, visām finanšu iestādēm ir jāievēro AML tiesību akti.

 

Kā jūs apstrādājat un uzglabājat manu informāciju?

Visa Nets sniegtā informācija, protams, tiks apstrādāta saskaņā ar GDPR regulu, par kuru plašāku informāciju varat atrast mūsu tīmekļa vietnē.

 

Kur es varu atrast vairāk informācijas?

Dānijas Finanšu uzraudzības iestādei ir arī sadaļa ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kāpēc finanšu iestādēm ir jāuzdod klientiem jautājumi par viņu uzņēmējdarbību, kuru varat atrast šeit. (tikai dāņu valodā)

 

Kas notiks, ja es neatjaunināšu informāciju un/vai neiesniegšu jums nepieciešamos dokumentus?

Ir svarīgi, lai Jūs atjauninātu informāciju un/vai sniegtu mums nepieciešamos dokumentus, lai mēs aizsargātu Jūs kā klientu. Turklāt tā ir juridiska prasība, un, ja mēs nesaņemam epieciešamo informāciju, mums, iespējams, būs jāierobežo pakalpojums, un pēdējā iespēja ir zbeigt biznesa attiecības.

Vai man jāinformē Nets, ja manā uzņēmumā ir notikušas izmaiņas?

Jā, Jums jāinformē Nets, ja mainās uzņēmuma kontrole, īpašnieki vai uzņēmējdarbības virziens. Pilns saraksts ar izmaiņām, par kurām jums jāinformē Nets, ir atrodams Iegūšanas noteikumu un nosacījumu sadaļā 2.8 Tirgotāja apstākļu izmaiņas — Nets.

Vai man turpmāk lūgs atbildēt uz jautājumiem un/vai atjaunināt dokumentus?

Jā, mums ir jānodrošina, ka iegūtā informācija ir atjaunināta, lai mēs aizsargātu Jūs kā klientu un ievērotu piemērojamos tiesību aktus.