TIEŠĀ KONTAKTA DARĪJUMU DROŠĪBA

Jūs varat veikt virkni pasākumu, lai novērstu krāpniecību savā tirdzniecības vietā. Ir ļoti svarīgi, lai Jūsu pārdošanas personāls būtu uzmanīgs un zinātu, kam pievērst uzmanību

Pievērsiet uzmanību šādām lietām

 • Pārbaudiet, vai klienta dzimums atbilst vārdam uz kartes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz V PAY kartēm ne vienmēr ir uzdrukāti vārdi.

 • Krāpniecības pazīmes:

 1. Klients īsā laikā iegādājas daudz dārgu preču, nepārbaudot cenas un izmērus.
 2. Klients liekas nervozs vai izvairās no acu kontakta.
 3. Klients mēģina novērst Jūsu uzmanību.
 4. Ja klienta karte tiek noraidīta, viņš/viņa mēģina izmantot citas kartes.
 • Salīdziniet parakstu uz kartes ar parakstu uz kvīts. Pārbaudiet, vai kāds nav mēģinājis pārrakstīt vai izsmērēt parakstu kartes otrajā pusē.

 • MasterCard un Visa / V PAY kartes satur hologrammas.

 • Pēdējiem četriem kartes numura cipariem jāsakrīt ar cipariem, kas redzami kvītī.

 • Pirmajiem četriem kartes numura cipariem ir jāsakrīt ar četriem mazajiem cipariņiem virs vai zem iespiestā kartes numura.

Citi piesardzības pasākumi:

 • Pieņemot kartes ar čipa mikroshēmu, nodrošiniet, ka tiek izmantots čips.

 • Visiem darījumiem ir jābūt autorizētiem.

 • Nekavējoties sazinieties ar Nets, ja notikusi neautorizēta piekļuve Jūsu sistēmām un ja pastāv kartes datu apdraudējuma risks.

 • Ja kāds mēģina izmantot nobloķētu karti vai arī karti lieto ne tās pilntiesīgais īpašnieks, šāda karte ir jākonfiscē un jānosūta Nets.

Karšu hologrammas

Hologrammas ir trīsdimensionālas, un tās mainās, kustinot karti. Ne visām kartēm ir hologrammas. Tomēr MasterCard un Visa vienmēr ir aprīkotas ar hologrammām.

MasterCard drošības pazīmes

Visa drošības pazīmes