Kodėl mes klausiame apie jūsų verslą?

Kodėl mes klausiame apie jūsų verslą?

„Nets“ nori padėti kovoti su finansiniais nusikaltimais, pinigų plovimu ir apsaugoti mūsų klientus nuo nusikaltėlių išnaudojimo. Kaip finansų bendrovė, teikianti mokėjimo paslaugas, „Nets“ privalo laikytis nacionalinių teisės, ES teisės aktų ir teisės aktų, žinomų kaip „Pažink savo klientą“ (toliau - KYC). Tai reiškia, kad mes privalome identifikuoti ir dokumentuoti savo klientų informaciją, kaip bus naudojami mūsų produktai ir paslaugos, bei kur jie bus naudojami.

Kodėl mes klausiame šito, jei jūs jau esamas mūsų klientas?

Jums gali kilti klausimas, kodėl klausinėjame esamų klientų, kodėl prašome papildomų dokumentų ir informacijos apie jūsų įmonę, jei jūs jau pateikėte informaciją anksčiau. Suprantame, kad tai gali atrodyti nepatogu, tačiau nuolatinis klientų vertinimas ir tikrinimas yra teisinis reikalavimas ir būtinas, kad galėtume apsaugoti savo klientus ir leisti mums sekti bei aptikti neteisėtus ar netikėtus sandorius, taip pat užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams, pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Ką tai reiškia jūsų verslui?

Praktiškai tai reiškia, kad turite atsakyti į kelis klausimus apie savo įmonę, taip pat, kaip ir kur bus naudojami „Nets“ produktai ir paslaugos. Be to, kai kuriais atvejais jūsų bus paprašyta pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją ir informaciją apie įmonės savininkus.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kas yra tikrasis savininkas/naudos gavėjas?

Tikrasis savininkas/naudos gavėjas yra asmuo ar asmenys, kurie galiausiai valdo ar kontroliuoja verslą.

Kaip identifikuoti tikrąjį savininką/naudos gavėją?

Tikrasis savininkas/naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba kontroliuoja daugiau nei 25% įmonės. Jei įmonė priklauso kitai įmonei, galioja ta pati taisyklė. Tai reiškia, kad įmonė laikoma savininke, jei įmonei priklauso daugiau nei 25%. Šios taisyklės reikia laikytis nuosavybės struktūra kylant link aukščiausios organizacijos.

Ką daryti, jei nėra fizinio asmens, kuriam priklauso daugiau nei 25% verslo?

Jei nėra fizinio asmens, kuriam priklauso arba jis valdo daugiau nei 25% bendrovės, tikrasis savininkas/naudos gavėjas laikomas bendrovės, kuriai priklauso įmonė, generalinis direktorius arba direktorių valdyba. 

Ką daryti, jei nėra fizinio asmens, kuriam priklauso daugiau nei 25% verslo, tačiau nėra ir generalinio direktoriaus ar direktorių valdybos?

Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, valstybei priklausančios įmonės, savivaldybės ir asociacijos, gali neturėti generalinio direktoriaus ar direktorių valdybos. Tokiais atvejais tikrasis savininkas yra verslą kontroliuojantis asmuo, pavyzdžiui, direktorius ar meras.

Kokios savininkų informacijos mums reikia iš jūsų?

Nustačius asmenį ar asmenis, kurie valdo verslą arba jis jiems priklauso, reikia gauti šią informaciją:
  • Vardas, pavardė

  •   Adresas

  • Šalis kurioje gyvena

  • Gimimo data

  • Asmens kodas

Mums taip pat reikia galiojančio asmens tapatybės dokumento arba paso kopijos.

Ar visi mūsų klientai turi pateikti šitą informaciją?

Taip, „Nets“ privalo rinkti verslo ir asmeninę informaciją iš visų klientų, turinčių verslo ryšių su „Nets“.

Iš kur atsirado šitie reikalavimai?

„Nets Denmark A/S“ licenciją išduoda Danijos finansų priežiūros institucija, o „Nets“ turi atitikti Danijos teisės reikalavimus, taip pat juos taikyti ir „Nets Denmark A/S“ filialams. Daugiau apie reikalavimus skaitykite čia.

Čia galite rasti informacijos apie „Nets“ licenciją, ieškoti įmonių svetainėje.  

Ar visos finansinės institucijos reikalauja šitos informacijos?

Taip, visos finansų institucijos turi laikytis galiojančio kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymo.

Kaip apdorojame ir saugome jūsų informaciją?

Visa jūsų pateikta informacija „Nets“, žinoma, yra tvarkoma pagal galiojančius BDAR teisės aktus, apie kuriuos daugiau informacijos galite rasti mūsų svetainėje.

Kur galite rasti daugiau informacijos?

Danijos FSA savo puslapyje turi Dažnai užduodamų klausimų (DUK) skyrių, kuriame atsako, kodėl Kovos su pinigų plovimu įstatymas reikalauja, kad finansų bendrovės žinotų savo klientus ir tikrintų klientų tapatybę.

Kas nutiks jei jūs nepateiksite šitos informacijos?

Svarbu atnaujinti savo informaciją ir (arba) pateikti mums reikiamus dokumentus, kad galėtume apsaugoti jus kaip klientą. Be to, tai yra teisinis reikalavimas. Jei mums nepavyks iš jūsų gauti reikiamos informacijos, jūsų galimybės naudotis mūsų paslaugomis gali būti ribojamos. Ilgainiui tai gali lemti tai, kad būsime priversti nutraukti jūsų sutartį su mumis, o tai, žinoma, yra paskutinis dalykas, kurio mes norime.

 

 

Ar jūs privalote informuoti NETS jei jūsų įmonėje įvyksta pasikeitimai?

Taip, jūs privalote informuoti „Nets“ apie pasikeitimus įmonėje, kai pasikeitimai turi įtakos pasirašytai sutarčiai. Pilnas sąrašas pasikeitimų, kurie įpareigoja jus informuoti „Nets“, galite rasti bendrųjų nuostatų ir sąlygų 2.8 skyriuje, apie „Bendrovės sąlygų pasikeitimus“.

Ar ateityje mes prašysime atsakyti į klausimus ar atnaujinti dokumentaciją?

Taip, „Nets“ turi užtikrinti, kad mūsų surinkta informacija būtų atnaujinta, kad galėtume apsaugoti jus kaip klientą ir laikytis galiojančių įstatymų.