Skaityti daugiau

Jūsų kortelių aptarnavimo sutarties sąlygos

Čia Jūs rasite Bendrąsias nuostatas ir sąlygas, saugumo reikalavimus, specialias taisykles atsiskaitymams prekybos vietose, el. parduotuvėse, savitarnos terminaluose ir užsakymams paštu ar telefonu.

Sutarties negalima naudoti toliau išvardytais tikslais:

 • Veiklai, kuri gali pakenkti Nets arba tarptautinių kortelių organizacijų prekės ženklams ir įvaizdžiui;
 • Moralės ar etikos principus pažeidžiančiais tikslais arba tikslais, kurie pažeidžia šalies įstatymus ar kitus teisės aktus;
 • Skolų surinkimui.

Oficialūs reikalavimai

Norėdami sudaryti mokėjimo kortelių aptarnavimo sutartį, turite atitikti toliau išvardytus bendruosius reikalavimus:

 • Turite galėti įrodyti, kad Jūsų pajamos ir asmeninis turtas yra priimtinas.
 • Mes pasiliekame teisę iš jūsų banko gauti informaciją apie jūsų mokumą. Tam tikrais atvejais jūsų gali būti paprašyta pateikti banko garantiją. 
 • Turite naudoti Nets sertifikuotą mokėjimo terminalą / mokėjimo sprendimą.

Mokėjimo kortelių aptarnavimo Bendrosios nuostatos ir sąlygos / Acquiring Terms and conditions (eng.)

Mokėjimo kortelių aptarnavimo Bendrosios nuostatos ir sąlygos 2019 m. vasario 1 d.   / Acquiring Terms and conditions 1st February 2019 (eng)

Mokėjimo terminalų nuostatos ir sąlygos / Payment terminal Terms and conditions (eng.)

Prekybininko instrukcijos / Merchant Instructions (eng.)

Data Processing Agreement

Nets Privacy Notice

Saugūs mokėjimai kortele

Priimdami mokėjimo korteles, esate atsakingi už tai, kad būtų laikomasi saugumo reikalavimų. Turite laikytis mokėjimo kortelių industrijos (angl. Payment Card Industry, PCI) reikalavimų ir užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų saugiems mokėjimams taikomų saugumo reikalavimų.

Skaitykite daugiau apie saugius mokėjimus kortele.

Informacija apie PCI reikalavimus.

Nets inicijuoti sutarties pakeitimai 

Nets gali pakeisti sutarties sąlygas pranešdama apie pakeitimą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Šis terminas gali būti trumpesnis, jeigu pakeitimus būtina atlikti gavus oficialų reikalavimą arba jeigu pakeitimai yra itin reikšmingi atsiskaitymų saugumui užtikrinti.

Specialios taisyklės atsiskaitymams prekybos vietose

Vykdydami atsiskaitymus prekybos vietose, turite žinoti, kokie reikalavimai, padedantys užtikrinti saugius atsiskaitymus, taikomi terminalams. Reikalavimai padeda užtikrinti atsiskaitymų saugumą.

Skaitykite daugiau apie atsiskaitymų prekybos vietoje saugumą.

Taisyklės, taikomos atsiskaitymų sprendimams:

 • Visi terminalai turi priimti lustines mokėjimo korteles;
 • Visi terminalai turi priimti atsiskaitymus offline režimu, esant ryšio sutrikimams;
 • Visi nauji mokėjimo sprendimai turi atitikti PA-DSS (angl. Payment Application Data Security Standard) standarto reikalavimus.

Lustas ir PIN kodas

Kai atliekami atsiskaitymai nuskaitant lustinės mokėjimo kortelės magnetinę juostelę terminale, kuris aptarnauja lustines korteles, kortelės išleidėjui pareiškus pretenziją dėl tokios operacijos, Nets gali nurašyti operacijos sumą iš jūsų sąskaitos. Visada prieš nuskaitant mokėjimo kortelės magnetinę juostelę, paprašykite mokėjimo kortelės turėtojo, kad jis 3 (tris) kartus pabandytų atsiskaityti nuskaitant lustą.

Daugiau apie ginčų sprendimą skaitykite Bendrosiose nuostatose ir sąlygose.

Neatsisakykite priimti kortelių, kurios neturi lusto

Jeigu mokėjimo kortelė nėra lustinė, operaciją galima atlikti nuskaitant mokėjimo kortelės magnetinę juostelę. Tokiu atveju iškilus ginčui atsakingas bus mokėjimo kortelės išleidėjas. Turite priimti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis, kurios turi tik magnetinę juostelę.

Mokestis už mokėjimą kortele (angl. Surcharge) 

Jei pasirenkate imti mokestį už mokėjimus kortele, apie tai informacija turi būti aiškiai matoma kortelės turėtojui prieš atliekant operaciją. Mokestis už mokėjimą kortele negali viršyti Nets mokamo operacijos mokesčio.

Specialios taisyklės elektroninės prekybos atsiskaitymams

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turite laikytis, steigdami savo el. parduotuvę. Kreipiantis dėl mokėjimo kortelių aptarnavimo sutarties sudarymo, Nets patikrins ar jūsų svetainė ir el. parduotuvė atitinka Nets reikalavimus.

Mokėjimo kortelių aptarnavimo sutarties negalima naudoti toliau išvardytais tikslais:

 • Parduoti pornografinius filmus, atvaizdus ir pan., kurie rodomi internete arba iš ten atsisiunčiami. Tai taip pat taikoma klubams ir kitoms panašioms įstaigoms, kurios teikia prieigą prie šių paslaugų, parduodamos narystes.
 • Nuotolinei prekybai receptiniais vaistais, nelegaliais mitybos papildais arba tabako gaminiais.
 • Neteisėtiems lošimams, loterijoms, skolų surinkimui ir pan.
 • Veiklai, kuri gali pakenkti Nets ar tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų prekės ženklams ir įvaizdžiui.

Atsiskaitymų mokėjimų kortelėmis saugumas – atsiskaitymai elektroninėse parduotuvėse.

Jūsų svetainėje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Prekybininko pavadinimas (pardavimo vietos pavadinimas ir įmonės juridinis pavadinimas);
 • Adresas (ne pašto dėžutė);
 • Kontaktinio asmens arba klientų aptarnavimo skyriaus telefono numeris (ir jeigu yra, el. pašto adresas);
 • Prekybininko teikiamų paslaugų / prekių apibūdinimas, nurodant kainas, mokesčius ir įmokas;
 • Aiškiai matomoje vietoje išdėstyti mokėjimo kortelių logotipai ir pateikta informacija, kad jūsų klientai gali atsiskaityti mokėjimo kortele;
 • Tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų „3-D Secure“ identifikavimo logotipai;
 • Klientai visada turi matyti, kad jūsų, kaip prekybininko, pavadinimas yra atskirtas nuo prekių ir paslaugų tiekėjų pavadinimų;
 • Turi būti aišku, kad jūs, kaip prekybininkas, esate atsakingas už mokėjimo kortelių operacijas ir parduodamas prekes bei paslaugas;
 • Informacija apie skundų pateikimo tvarką ir grąžinimo teisę turi būti lengvai randama.

Reikalavimai užsakymo formai („Pirkinių krepšeliui“):

 • Aiškus užsakytų prekių apibūdinimas ir kaina;
 • Bendra mokėtina suma (įskaitant mokesčius ir pristatymo išlaidas);
 • Turi būti aišku, kad mokėjimas atliekamas kortele;
 • Turi būti aišku, kokia valiuta atliekamas mokėjimas;
 • Numatyta pristatymo data;
 • Gavėjo vardas;
 • Pristatymo adresas (ne pašto dėžutė);
 • Pardavimo sąlygos (įskaitant taisykles dėl pirkinio grąžinimo, nurodant, kas padengia grąžinamos prekės siuntimo išlaidas);
 • Prieš pradėdamas mokėjimo procedūrą, mokėjimo kortelės turėtojas turi sutikti su pardavimo sąlygomis (pažymėti langelį).

Reikalavimai mokėjimo kvitui:

 • Prekybininko pavadinimas;
 • Užsakytų prekių / paslaugų apibūdinimas;
 • Užsakymo numeris;
 • Pirkimo data (operacijos data);
 • Operacijos valiuta;
 • Operacijos numeris;
 • Pristatymo data;
 • Mokėjimas atliktas.

Turi būti neįmanoma:

 • Įvesti neužšifruotų duomenų. Tai turi būti parodyta naršyklės apačioje geltonos spynos simboliu;
 • Įvesti PIN kodą;
 • Siųsti kortelės duomenis neužšifruotu el. laišku.

Specialios taisyklės atsiskaitymams savitarnos terminaluose

Kai kortelės turėtojas atsiskaito už prekes ar paslaugas savitarnos teminale (CAT/UAT), prekybininkas nemato kliento ir negali patvirtinti kliento tapatybės. Todėl yra specialios taisyklės, kad atsiskaitymai savitarnos terminaluose būtų saugūs ir prekybininkui, ir kortelės turėtojui.

Savitarnos terminalai gali būti naudojami įvairiems tikslams, pavyzdžiui, kelių, tiltų mokesčiams, atsiskaitymams už automobilio stovėjimą, degalus, prekes ar automobilio plovimą.

Bendrieji reikalavimai savitarnos terminalams

Savitarnos terminalai turi nuskaityti Mokėjimo kortelės lustą ir turi turėti klaviatūrą PIN kodui įvesti. Savitarnos terminalai taip pat turi atitikti PCI reikalavimus. Savitarnos terminalai negali spausdinti kuponų ar išmokėti grynųjų pinigų.

PIN kodo reikalavimai savitarnos terminaluose:

 • Visi terminalai, kuriuose atsiskaityti nenaudojamas PIN kodas (nėra PIN kodui įvesti skirtos klaviatūros), turi būti patvirtinti Nets;
 • Klientas privalo turėti galimybę įvesti PIN kodą, jei savitarnos terminale atsiskaito „Visa“ ar „Maestro“ kortele;
 • Išimtis gali būti taikoma ypatingais atvejais, pavyzdžiui, mokant mokesčius už tiltus „Visa“ kortelėmis;
 • „MasterCard“ reikalauja, kad visos operacijos, didesnės nei 50 EUR, būtų patvirtintos įvedant PIN kodą;
 • Bet kokia išimtis gali būti taikoma tik kiekviema prekybininkui atskirai, kiekvienam atskiram mokėjimo sprendimui;
 • Jei įranga keičiama, turite iš naujo kreiptis dėl išimties taikymo.

Specialios taisyklės užsakymams paštu ar telefonu

Jeigu priimate atsiskaitymus kortelėmis už prekių ar paslaugų užsakymą paštu ar telefonu, turite atitikti informacijos pateikimo klientui reikalavimus, pavyzdžiui, turite turėti pirkimo taisyklės ir klientui pateikti informaciją apie savo įmonę.

Užsakymo formos reikalavimai - užsakymas paštu

Užsakymo forma, kurią pildo Jūsų klientas, norėdamas atlikti Jūsų parduodamų prekių užsakymą paštu, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Aiškus prekių aprašymas;
 • Aiškiai nurodyta, kad už prekes klientas galės atsiskaityti kortele;
 • Užsakymo forma neturi būti atvirlaiškis, nes joje pildoma asmeninė informacija ir kortelės duomenys;
 • Turi būti aiškiai nurodytas prekybininko pavadinimas ir adresas (nepakanka nurodyti tik pašto dėžutę).

Kortelės turėtojas turi pateikti bent jau šią informaciją:

 • Vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris;
 • Mokėjimo kortelės tipas;
 • Mokėjimo kortelės numeris, galiojimo data ir CVV numeris;
 • Suma;
 • Data;
 • Parašas;
 • Teller privalo patvirtinti užsakymo formą.

Reikalavimai atliekant užsakymus telefonu

Jeigu priimate atsiskaitymus kortelėmis už prekių ar paslaugų užsakymą telefonu, Jūsų parduotuvė turi informuoti kortelės turėtoją apie sutarčiai ar operacijai taikomas sąlygas, įskaitant:

 • Pristatymo kainą;  
 • Kitas galimas išlaidas / mokesčius;
 • Pristatymo sąlygas (įskaitant teisę atšaukti užsakymą).

Kortelės turėtojas turi pateikti Jums šią informaciją:

 • Vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris;
 • Mokėjimo kortelės tipas;
 • Mokėjimo kortelės numeris, galiojimo data ir CVV numeris.

Klientų aptarnavimas

(+370) 5 2121767