Yleistietoa maksutapahtumien tilityksestä

Nets Oy tilittää Visa- ja MasterCard-korttien debit- ja credit-korttitapahtumia sekä Visa Electron-, V PAY- ja Maestro-tapahtumat sujuvasti ja tehokkaasti.

Korttitapahtumien tilitykset

​Varmista, että maksupäätteessäsi on oikea liiketunnus, toimialakoodi (MCC) ja liikkeen nimi. Löydät nämä tiedot Kauppiassopimuksestasi. Nets Oy ohjaa maksut tilityksistä näiden tietojen perusteella liikkeen ilmoittamalle pankkitilille. Puuttuvat ja epäselvät tiedot hidastavat korttitapahtumien tilitystä tai voivat johtaa aineiston hylkäämiseen. 

Tilitysaika

Nets Oy maksaa kauppiaalle sirumaksupäätteellä vastaanotetun virheettömän tapahtuma-aineiston kahdessa pankkipäivässä. Tilitysaika lasketaan siitä pankkipäivästä, jolloin Nets Oy on vastaanottanut aineiston. Jotta tapahtumat saavat saman päivän aikaleiman, tulee aineiston saapua Nets Oy:lle klo 19 mennessä. Lisätietoja maksupäätteesi lähetysajoista saat laitetoimittajaltasi.

Kahden pankkipäivän tilitysajan edellytyksenä on, että korttimaksut on vastaanotettu kauppiasohjeiden mukaisesti sirumaksupäätteellä ja korttimaksuaineisto on virheetöntä. Tilitysaika koskee kaikkia Nets Oy:n tilittämiä korttityyppejä.

Kahden pankkipäivän tilitysajan edellytykset ovat:

  • sirumaksupääte
  • sirumaksamisen oikeat käytännöt: sirukortista luetaan siru, ja asiakas kuittaa maksun tunnusluvullaan
  • virheetön korttimaksuaineisto

Jos yritys toimii alalla, jossa tuote tai palvelu toimitetaan selkeästi maksutapahtumaa myöhemmin, noudatamme pidempää, viiden pankkipäivän tilitysaikaa. Tällaisia toimialoja ovat mm.

  • etämyynti,
  • matkatoimistot ja matkailupalvelut,
  • lento-, juna- ja laivayhtiöt.

Poikkeavia tilitysaikoja

Muut kuin sirumaksupäätteellä vastaanotetut konekieliset tapahtumat maksetaan viidessä pankkipäivässä.

Manuaalisesti Nets Oy:ssä käsitelty tapahtuma-aineisto maksetaan yhdeksässä pankkipäivässä.

Oikeat tiedot maksupäätteeseen

Varmista, että maksupäätteessäsi on oikea liiketunnus, toimialakoodi (MCC) ja liikkeen nimi. Löydät tiedot Kauppiassopimuksestasi. Nets Oy ohjaa maksut tilityksistä näiden tietojen perusteella liikkeen ilmoittamalle pankkitilille. Puuttuvat tai epäselvät tiedot hidastavat korttitapahtumien tilitystä tai voivat johtaa aineiston hylkäämiseen.

Voit seurata sinulle maksettuja korttitilityksiä Korttitilitysten raportointipalvelusta.