Hyväksytyt maksupäätteet

Netsin omat maksupäätteet ovat hyväksyttyjä käyttöön, mutta jos käytät Netsin korttimaksujenvälityspalvelua muun toimittajan erillispäätteellä on tärkeää varmistaa, että maksupäätteesi on tyyppihyväksytty.

Kun hankit uutta maksupäätettä muulta toimittajalta kuin Netsiltä, varmista, että maksupääte on hyväksyttyjen maksupäätteiden listalla. Listalla on julkaistu Nets Oy:n hyväksymät maksupääteratkaisut,  joiden tyyppihyväksyntä on voimassa.

Tyyppihyväksynnältään vanhentuneiden sirumaksupäätelaitteiden käyttäminen voi aiheuttaa virheellisten tai jopa kokonaan hylkääntyneiden maksutapahtumien määrän kasvua sekä yhteensopivuusongelmia uusia toiminnallisuuksia sisältävien sirukorttien kanssa. Korttien käytettävyys maksutilanteessa saattaa joissain tapauksissa estyä kokonaan.

Lisätietoa saat asiakaspalvelusta.