Onko SCA:sta poikkeuksia?

SCA:n soveltamisalaan kuuluvissa liiketoimissa on edelleen mahdollisuuksia rajoittaa näiden liiketoimien kuluttajille aiheuttamaa kitkaa. Liikkeeseenlaskijat voivat vaihtoehtoisesti myöntää SCA-poikkeuksia, ja niillä on täysi määräysvalta sen osalta, hyväksyvätkö tai hylkäävätkö ne vastaanottajien poikkeuspyynnöt. Yleisimmät SCA-poikkeukset, jotka voidaan myöntää, ovat seuraavat:


Arvoltaan vähäiset maksut

Alle 30 euron verkko- tai etätapahtumat katsotaan arvoltaan vähäisiksi, ja ne voidaan vapauttaa tunnistuksesta. SCA:ta sovelletaan kuitenkin uudelleen viidennessä tapahtumassa, jos asiakas tekee yli viisi peräkkäistä arvoltaan vähäistä maksua tai jos maksujen kokonaisarvo ylittää 100 euroa.


Toistuvat maksut

Samalle kauppiaalle (esimerkiksi tilaukset ja jäsenmaksut) tietyin väliajoin tehtävät samanarvoiset maksut on vapautettu SCA:sta, kun ne on kerran määritetty. Toistuvan maksun määrittäminen edellyttää edelleen SCA-tunnistusta, mutta seuraavat tapahtumat eivät. Toistuvia maksuja ja MIT-tapahtumia koskevat olemassa olevat sopimukset eivät edellytä uutta SCA-tunnistusta. Vastaanottajan on kuitenkin voitava viitata ketjun aiempiin tapahtumiin (tapahtumatunnukselle) tilan vahvistamiseksi.


Maksuja, jotka suoritetaan säännöllisesti samalle maksunsaajalle, mutta joiden arvo muuttuu joka kerta (kuten sähkölasku), ei ole vapautettu SCA:sta.


Tapahtumariskianalyysi (TRA)

Jos liikkeeseenlaskija tai vastaanottaja arvioi reaaliaikaisesti tapahtuman riskin olevan pieni, se voi vapauttaa tapahtuman SCA:sta.


Kaikkia tapahtumia, joihin voidaan soveltaa poikkeusta, ei vapauteta automaattisesti tunnistuksesta. Korttitapahtumien osalta esimerkiksi kortin myöntänyt pankki päättää, onko poikkeus hyväksytty vai ei. Joten vaikka tapahtumalle voidaan myöntää poikkeus, asiakkaan on ehkä silti tehtävä vahva asiakastunnistus, jos kortin myöntänyt pankki sitä edellyttää.


Sallittujen luettelo/luotettu edunsaaja

Asiakkaat voivat laatia "sallittujen luettelon" kauppiaista, joihin he luottavat. Ensimmäinen tunnistus on suoritettava SCA:n avulla, mutta myöhemmissä tapahtumissa kyseisen kauppiaan kanssa ei pitäisi sitten tarvita tunnistusta. Tätä poikkeusta hallinnoidaan ainoastaan kortinhaltijan ja pankin välillä