Verifonen 9.-10.5. korttitapahtumaerien virhe hankaloittaa tilitysten täsmäyttämistä

 

​Korjauserät hankaloittavat tilitysten täsmäyttämistä, sillä hyvityserät vähennetään tilityksissä aina suurimmasta tilityserästä. Tarkemmat erä- ja tapahtumakohtaiset tiedot löytyvät Netsin Korttitilitysten raportointipalvelusta.

Maksupäätetoimittaja Verifonen maanantaina 9.5.2016 tekemän järjestelmäpäivityksen yhteydessä tapahtui virhe. Virheen seurauksena Verifone lähetti Netsille virheellisiä maksutapahtumaeriä ostopäiviltä 9.5.-10.5.

 

Virhe aiheutti viivästyksiä kauppiastilityksiin. Suurin osa viivästyneistä kauppiastilityksistä maksettiin kauppiaille perjantaina 13.5. Korjaustoimenpiteisiin liittyen Verifone lähetti virheen piirissä olleiden tapahtumien veloituserät uudelleen Netsille ja lisäksi hyvityserät niille erille, jotka oli jo tilitetty perjantaina 13.5. Nämä korjauserät näkyvät kauppiaiden 23.5. tilityksissä.

 

Korjaukset vaikuttivat 23.5. tilityksiin siten, että Netsin maksamissa suorituksissa on ylimääräisiä tilitys- ja hyvityseriä. Myös kortinhaltijoiden tiliotteella näkyy  kaksi veloitustapahtumaa ja yksi hyvitystapahtuma. Korjauserät hankaloittavat erityisesti 23.5. maksettujen tilitysten täsmäyttämistä, sillä hyvityserät vähennetään tilityksissä aina suurimmasta tilityserästä. Tarkemmat erä- ja tapahtumakohtaiset tiedot löytyvät Netsin Korttitilitysten raportointipalvelusta.

 

Virheen ja sen korjaustoimenpiteiden takia osalta kauppiaista, joita Verifonen virhe on koskenut, on lisäksi veloittunut ylimääräisiä provisioita. Kauppiasprovisiot oikaistaan Netsin toimesta. Tilanne ei vaadi toimenpiteitä kauppiaiden tai kortinhaltijoiden osalta. 

 

Pahoittelemme ongelmasta aiheutunutta vaivaa.

 

Lisätietoja antaa Verifonen asiakaspalvelu numerossa 0600 01 02 03