Arendajale - Tehniline info

 

E-Commerce Payment Gateway-ga suhtlemisel kasutakse HTTP protokolli POST või GET päringuid x-www urlencoded formaadis (parameeter1=väärtus1& parameeter2=väärtus2 jne.).
 
Maksevormi küsimise parameetrid:

Parameeter

Formaat

Väärtus

action

String

Fikseeritud väärtus: gaf

ver

Integer..3

Protokolli versioon, Fikseeritud väärtus: 002 või 004

id

String up to 10

Kaupmehe kasutajanimi süsteemis

ecuno

Integer ..12

Tehingu unikaalne number kaupmehe süsteemis,min. lubatud väärtus 100000

eamount

Integer ..12

Kaupmehe süsteemi poolt antav tehingu summa sentides.

cur

String 3

Tehingu valuuta nimi - EUR

datetime

AAAAKKPPTTmmss

Tehingu kuupäev,kellaaeg

mac

Hex String

Sõnumi signatuur (MAC)*

lang

et,en,fi,de

Süsteemis kasutatav keel. et - Eesti, en - Inglise, fi - Soome, de - Saksa

​charencoding​String ..16
UTF-8, ISO-8859-1
Kasutuses versiooniga 004. Kasutatakse parameetrite kodeerimiseks.
​feedbacku​rl​URL, 
String ..128
Kasutuses versiooniga 004. URLi väärtus, kuhu tagastada tagasiside makse kohta (POST).
​delivery​String 1Kasutuses versiooniga 004. Kättetoimetamise meetod. Väärtused: S- elektrooniline kättetoimetamine ja T - füüsiline kättetoimetamine.

 

Kaupmehele saadetavate tagasiside sõnumi parameetrid:

Parameeter

Formaat

Väärtus

action

String

Fikseeritud väärtus: afb

ver

Integer..3

Protokolli versioon, Fikseeritud väärtus: 002 või 004

id

String up to 10

Kaupmehe kasutajanimi süsteemis

ecuno

Integer ..12

Kaupmehe poolt päringus edastatud tehingu unikaalne number

receipt_no

Integer ..6

teenindaja poolt tehingule antud kviitungi number. Ebaõnnestunud tehingul on see 000000

eamount

Integer ..12

Kaupmehe süsteemi poolt antav tehingu summa sentides.

cur

String 3

Tehingu valuuta nimi, sama mis kaupmehe päringus.

respcode

Integer 3

Tehingu vastuskood. 000 on positiivne, kõik muud negatiivsed. Vastuskoordi baseeruva ISO8583'97 standardil

datetime

AAAAKKPPTTmmss

Tehingu kuupäev,kellaaeg

msgdata

String 40

tehingu lisainfo, võimalik sisestada maksevormil (näit. kaardiomaniku nimi)

actiontext

String 40

Vastuskoodi (respcode) kirjeldus

mac

hex string

Sõnumi signatuur
(MAC) **

​charEncoding​String ..16
UTF-8, ISO-8859-1
Kasutuses versiooniga 004. Kasutatakse parameetrite kodeerimiseks.
​auto​String 1​​Määrab, kas tagasiside on positatud serveri või kasutaja poolt. Väärtused: Y-server ja N-kasutaja.