Miks me vajame teie teavet?

Netsis keskendume võitlusele finantskuritegude ja rahapesu vastu ning kaitseme oma kliente kurjategijate poolse ärakasutamise eest. Makseettevõttena on Netsil kohustus järgida siseriiklikke õigusakte, EL-i õigusakte ning niinimetatud KYC-reeglit. See tähendab, et peame tuvastama ja dokumenteerima, kes on meie kliendid ning milleks ja kus meie teenuseid kasutatakse. 

 

Miks me esitame küsimusi olemasolevate klientide kohta? 

Teid paneb ehk imestama, miks palutakse teil vastata küsimustele või esitada täiendavaid dokumente oma ettevõtte kohta, kui olete olnud klient juba mitu aastat või kui olete varem sarnast teavet esitanud. Mõistame seda täielikult, kuid meie klientide pidev hindamine ja andmete üle kontrollimine on seadusega nõutud ning vajalik, et saaksime teid kui klienti kaitsta. Samuti võimaldab see meil märgata ootamatuid või ebatavalisi tehinguid ning vältida finantskuritegusid, rahapesu ja terrorismi rahastamist. 

 

Mida see minu ettevõtte jaoks tähendab? 

  Praktikas tähendab see, et peate vastama küsimustele oma ettevõtte kohta ning selle kohta, kuidas ja kus Netsi teenuseid kasutate. Lisaks võidakse teil paluda esitada meile isikut tõendavate dokumentide koopia ning andmed teie ettevõtte tegelike kasusaajate kohta. 

 

Korduma kippuvad küsimused: 

Kes on tegelik kasusaaja? 

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet. 

 

Kuidas ma teen kindlaks, kes on tegelik kasusaaja? 

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes omab või kontrollib otseselt või kaudselt üle 25 % ettevõttest. Kui ettevõte kuulub mõnele teisele ettevõttele, peate järgima 25% loogikareeglit omandistruktuuris kuni organisatsiooni tippettevõtteni välja. 

 

Mis saab siis, kui ei ole füüsilist isikut, kellele kuulub rohkem kui 25 % ettevõttest?  

 

Kui ükski füüsiline isik ei oma ega kontrolli rohkem kui 25 % ettevõttest, loetakse tegelikuks kasusaajaks emaettevõtte tegevdirektorit või juhatust. 

 

Mis saab siis, kui ükski füüsiline isik ei oma enam kui 25 % ettevõttest ning meil pole tegevjuhti ega juhatust?  

Mõne ettevõtte, näiteks riigile kuuluvate üksuste, omavalitsuste ja ühingute puhul ei pruugi tegevjuhti või juhatust olla. Sellistel juhtudel on tegelik kasusaaja äriühingut kontrolliv isik, näiteks direktor, linnapea või riigisekretär. 

 

Millist teavet tegeliku kasusaaja kohta on vaja?  

Kui teie ettevõtte tegelik(ud) kasusaaja(d) on kindlaks tehtud, peame saama tegelike kasusaajate kohta järgnevad andmed: 

 

 • Nimi 

 • Aadress 

 • Elukohariik 

 • Sünnikuupäev 

 • Isikukood 

 • Ametliku isikutunnistuse koopia (ID-kaart või pass) 

   

Kas küsite neid küsimusi kõikidelt klientidelt?  

 Jah, Nets on kohustatud hankima ettevõtte- ja isikuteavet kõikidelt klientidelt, kellel on Netsiga ärisuhe. 

Kust need nõuded tulenevad? 

Nets Denmark A/S-i litsentsi annab välja Taani finantsjärelevalve ning Nets peab vastama Taani õigusaktide nõuetele ja Nets Denmark A/S filiaalidele kehtivatele nõuetele. Loe lähemalt nõuete kohta inglise keeles: requirements.  

Kas kõik maksekaartide teenindamise teenuse pakkujad küsivad seda teavet? 

Jah, kõik finantsasutused peavad järgima rahapesuvastaseid seadusi. 

Kuidas te minu andmeid töötlete ja salvestate? 

Kogu Netsile edastatud teavet töödeldakse loomulikult vastavalt GDPR -i määrusele, mille kohta leiate lisateavet inglise keeles meie kodulehelt homepage.  

Mis juhtub, kui ma ei uuenda teavet ja/või ei esita teile nõutavaid dokumente? 

On oluline, et uuendate andmeid ja/või esitate meile vajalikud dokumendid, et saaksime teid kui klienti kaitsta. Lisaks on see juriidiline nõue ning kui me ei saa nõutavat teavet, peame tõenäoliselt oma teenust piirama. Viimane võimalus on aga ärisuhe lõpetada. 

Kas ma pean Netsi teavitama, kui minu ettevõttes toimub muudatusi? 

Jah, peate Netsi teavitama, kui näiteks ettevõtte kontroll, tegelik kasusaaja või tegevusvaldkond muutub. Täieliku loetelu muudatustest, millest peaksite Netsi teavitama, leiate jaotises 2.8. Maksekaartide teenindamise tingimused. 

 

Kas mul palutakse ka tulevikus küsimustele vastata ja/või dokumente uuendada? 

Jah, peame tagama, et olemasolev teave on ajakohane, et saaksime teid kui klienti kaitsta ning järgida kehtivaid õigusakte. 

 

 

 

 

 


Frequently asked questions:

What is a beneficial owner?

A beneficial owner is the natural person(s) who ultimately owns or controls a company.

How do I identify who the beneficial owner(s) is?

A beneficial owner is a natural person who owns or controls more than 25 % of the company directly or indirectly. If the company is owned by another company, you need to follow the 25% logic rule in the ownership structure to the top company in the organization.

What if there is no natural person owning more than 25 % of the company?

If there is no natural person owning or controlling more than 25 % of the company, the CEO or board of directors of the ultimate owning company is considered as the beneficial owner.

What if there is no natural person owning more than 25 % of the company and we don’t have a CEO or board of directors?

For some companies, for example state-owned entities, municipalities and associations, a CEO or board of directors may not exist. In these cases, the beneficial owner is the person controlling the company, for example a director, mayor or secretary of state.

Which beneficial owner information is needed?

When the beneficial owner(s) for your company has been identified, we need to obtain the following information about the beneficial owner(s):

 • Name

 • Address

 • Country of residence

 • Date of birth

 • Social security number


If the beneficial owner(s) is residing outside the Nordics, we also need a copy of official ID (e.g. copy of passport).

Are you asking all customers questions?

Yes, Nets is obliged to obtain company-related and person-related information from all customers who have an acquiring business relationship with Nets.

Where do the requirements derive from?

Nets Denmark A/S’s license is issued by the Danish Financial Supervisory Authority and Nets must comply with the requirements in the Danish legislation and the requirements applicable to Nets Denmark A/S’s branches. Read more about the requirements. You can find information about Nets’ license on finanstilsynet.dk.

Do all acquirers ask for this information?

Yes, all financial institutions must comply with the AML-legislation.

How do you process and store my information?

All information supplied to Nets will of course be processed according to GDPR regulation, which you can find more information on our webpage.

Where can I find more information?

The Danish Financial Supervisory Authority also has a section of frequently asked questions about why financial institutions need to ask customers questions about their business, which you can find here. (In Danish only)

What will happen if I don’t update the information and/or provide you with the required documents?

It is important that you update the information and/or provide us with the required documents in order for us to protect you as a customer. In addition, it is a legal requirement and if we don’t receive the required information, we may need to restrict the service and a final option is to terminate the business relationship.

Do I need to inform Nets if there are changes within my company?

Yes, you must for example inform Nets if the control of the company, beneficial owners or line of business changes. A complete list of changes where you should inform Nets can be found in section 2.8 Changes in the Merchant’s circumstances in the Terms and conditions for acquiring — Nets.

Will I be asked to answer questions and/or update documents in the future?

Yes, we need to ensure that the information we have obtained is up to date for us to protect you as a customer and to comply with applicable legislation.