Ühinemine Nets Grupis

Käesolevaga teavitame Teid, et 13. detsembril 2017 ühineb Kortaccept Nordic AB Eesti filiaal (registri  kood 12951516) ettevõttega Nets Denmark A/S eesmärgiga lihtsustada Nets grupi õiguslikku struktuuri.

Teie kliendi- ja partnersuhted ei muutu

See ei mõjuta Teie kui meie klientide ja partnerite igapäevast tegevust. Meie kontorite asukohad  ja töötajad on samad.

Kõik kliendi-ja partnersuhted Kortaccept Nordic AB Eest filiaaliga  lähevad automaatselt üle Nets Denmark A/S Eesti filiaalile ning need jätkuvad samadel tingimustel kui praegu.

Edasised tegevused viiakse läbi kaubamärgi Nets alt, mis tähendab seda, et kaubamärgi Kortaccept/Teller kasutamine lõpetatakse ja kogu meie kommunikatsioon kannab edaspidi kaubamärki Nets.

Pärast ühinemise lõpetamist näete arvetel ja väljavõtetel edasi tegutseva üksuse nime – Nets Denmark A/S Eesti filiaal.

Küsimused

Küsimuste korral palun kontakteeruge meie klienditoega (E-R 9:00-17:00)  telefonil +372 6030033 või saatke meile e-kiri.