Laekumised ja teavitus

Kaardimaksete laekumiste infot on võimalik saada erineval viisil. Võite kasutada veebipõhist portaali MyNets või saada laekumise teatiseid pdf formaadis e-posti teel.

MyNets - veebipõhine portaal

MyNets on veebipõhine portaal, mis annab Teile juurdepääsu kaardimaksete laekumise ning kaarditehigute andmetele.  Raporteid on võimalik alla laadida erinevates formaatides

Palun vaadake MyNets kiirjuhendit kogu funktsionaalsuse kohta

PDF formaadis raport e-posti teel

Laekumise teatis pdf formaadis on müügikoha põhine, mille saadame Teile e-postiga.

CSV formaadis raport e-posti teel

Laekumise teatist on kaupmeestel võimalik tellida ka masinloetavas csv formaadis. Faili formaadi kirjelduse leiate siit.

Laekumised

Makseterminali vahendusel tehtud summad laekuvad Teie  pangakontole, mis on märgitud lepinguvormis. Teile saadetakse e-postiga laekumise teavitus müügikoha põhiselt, milles on toodud maksekaardi tehingute summa koondkaartide alusel, teenustasu summad ning  maksmisele kuuluv netosumma.

Kord kuus kajastub laekumise teavitusel/arvel ka makseterminali renditasud ja muud tasud, mis arvatakse maha tasumisele kuuluvast kaardimaksete summast.

Reeglina laekuvad maksekaardi tehingud juba järgmisel pangapäeval, kuid mitte hiljem kui 2 pangapäeva jooksul, kui pole kokku lepitud teisiti.

Tehingute esitamise tähtaeg

Kõik tehingud tuleb Netsile esitada hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul pärast tehingu sooritamist. E-kaubanduse ning kirja- ja telefoni tellimuste korral on tehingu kuupäevaks päev, millal kaubad/teenused kliendile saadetakse. 

 

 

MyNets Portaal

Tutvustame Teile MyNetsi – veebipõhist portaali, mis annab juurdepääsu kaarditehingute andmetele ja laekumiste infole
Loe veel MyNetsist