Links til de forskellige portaler

Log ind i MyNets 

- For at se afregnings- og transaktionsdata for din indløsningsaftale

Log ind på Merchant Portal 

- For at se transaktionsdata fra terminaler uden PSAM og for at se Netaxept transaktioner

Log ind i Netaxept administrationsmodul

- For at administrere dine webshop transaktioner. Hvis du har Netaxept betalingsmodul

Netaxept Admin testmiljø

Afregningsdata online

Online adgang til dine afregnings- og transaktionsdata - også for flere CVR-numre med samme log ind. Link til MyNets log ind

Video om MyNets