Automatisk kortbetaling med Recurring Payments
Automatisk kortbetaling med Recurring Payments

Recurring Payments - automatiske kortbetalinger via abonnement

Har du en indløsningaftale til internethandel kan du i tillæg få en aftale om at modtage Recurring Payments (abonnementsbetalinger) fra dine kunder. Så kan du ved hjælp af automatiske kortbetalinger trække penge for en ydelse eller vare, du leverer med regelmæssigt interval.

Abonnementsaftale med dine kunder

Din kunde skal kunne tilmelde sig en abonnementsaftale, og derefter kan kunden nemt betale for varer, der bliver leveret løbende, fx et avisabonnement, og der bliver aktiveret en automatisk kortbetaling.

Du skal udarbejde en abonnementsaftale med betingelser, som kunden skal godkende. Du må aldrig gemme kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i forretningens systemer.

Abonnementsbetingelserne skal indeholde:

  • Oplysning om kriterierne (betingelserne) for at gennemføre træk på kundens kortnummer
  • Oplysning om hvordan kvittering leveres/stilles til rådighed (fx mail eller pr. post)
  • Oplysning om kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold (fx hvilke forpligtelser kunden har)
  • Information om proceduren for fornyelse og sletning af kortnummer (fx hvis kunden skifter kort)
  • Information om proceduren for ophør/opsigelse af abonnement

Når dine abonnementsbetingelser er udarbejdet og integreret på hjemmesiden, skal du sende en klarmelding til: application@nets.eu (angiv virksomhedsnavn og sagsreference)

Hvordan kunden tilmelder sig abonnement hos dig

  • Kunden skal aktivt acceptere kundevilkårerne (abonnementsbetingelserne) og prisen (fx via et flueben)
  • Du skal sende en skriftlig bekræftelse til kunden via mail eller almindelig post hver gang, der indgås en abonnementsaftale eller den nuværende abonnementsaftale ændres
  • Vilkår og priser skal være tilgængelig for kunden ved tilmelding

Særlige forhold vedr. Visa Electron og Maestro

Maestro kræver brug af 3D Secure. Derfor kan Maestro ikke bruges til abonnementsbetalinger. Kun meget få Visa Electron udstedere tillader abonnementsbetalinger. Du kan komme ud for at første transaktion bliver gennemført, og de efterfølgende bliver afvist. 

Tilmeld dig Recurring Payments her