Få et pristilbud når du bestiller en indløsningsaftale

Vi fastsætter priser individuelt ud fra fakta om din virksomhed og din virksomheds omsætning. Når du søger om en aftale via vores online ansøgning er processen som nedenfor:

 • Du vælger, hvilken/hvilke aftaler du vil søge om
 • Du indtaster virksomhedens CVR-nummer
 • Systemet henter virksomhedens oplysninger fra CVR-registret
 • Når du trykker på "fortsæt" skal du logge ind med Nem-ID
 • Når du har logget ind, skal du indtaste salgsstedets navn, branche og forventet omsætning og vælge korttyper
 • Herefter kan du vælge at få beregnet dine priser
 • Når du har accepteret pristilbuddet, kan du færdiggøre og sende din ansøgning

Maksimale serviceafgifter pr. transaktion i fysisk handel

I henhold til bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i fysisk handel (§ 3, stk. 2, nr. 1411 af 28 december 2011) er Nets forpligtet til at offentliggøre de maksimale serviceafgifter pr. korttype.

Der er ingen kunder, der betaler den maksimale serviceafgift på alle korttyper. De listede serviceafgifter er ikke et udtryk for standardpriser, og de giver ikke et fyldestgørende billede af, hvad Nets' kunder betaler i serviceafgift. Priserne har alene til formål at opfylde lovens krav om offentliggørelse af de maksimale serviceafgifter.

Serviceafgift er som udgangspunkt en procentsats, der beregnes af kortomsætningen afhængig af korttypen. For enkelte korttyper kan der være angivet et minimumsbeløb for den beregnede serviceafgift. Serviceafgiften indeholder desuden den interbankafgift (interchange fee), som Nets er forpligtet til at betale til kortudsteder. Se maksimale serviceafgifter pr. korttype her

Kontakt Kundeservice for mere information og rekvirering af øvrige priser på tlf. +45 44 89 24 80

Læs mere om vilkår for en indløsningsaftale her

Læs mere om hvordan du bestiller en indløsningsaftale

Priser for Dankort

Få et tilbud der passer til dit behov

 1. Detailhandel
 2. Café & Restaurant
 3. Personlig pleje
 4. Hotel
 5. E-handel
 6. Andre brancher

Hvordan ønsker du at blive kontaktet?