Maksimum transaktionspriser (fysisk handel)

Få et pristilbud når du bestiller en indløsningsaftale

Vi fastsætter priser individuelt ud fra fakta om din virksomhed og din virksomheds omsætning. Når du søger om en aftale via vores online ansøgning er processen som nedenfor:

 • Du vælger, hvilken/hvilke aftale(r) du vil søge om

 • Du indtaster virksomhedens CVR-nummer

 • Systemet henter virksomhedens oplysninger fra CVR-registret

 • Når du trykker på "fortsæt" skal du logge ind med Nem-ID

 • Når du har logget ind, skal du indtaste salgsstedets navn, branche og forventet omsætning og vælge korttyper

 • Herefter kan du vælge at få beregnet dine priser

 • Når du har accepteret pristilbuddet, kan du færdiggøre og sende din ansøgning


Maksimale serviceafgifter pr. transaktion i fysisk handel 

I henhold til bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i fysisk handel (§ 3, stk. 2, nr. 1411 af 28 december 2011) er Nets forpligtet til at offentliggøre de maksimale serviceafgifter pr. korttype.

Der er ingen kunder, der betaler den maksimale serviceafgift på alle korttyper. De listede serviceafgifter er ikke et udtryk for standardpriser, og de giver ikke et fyldestgørende billede af, hvad Nets' kunder betaler i serviceafgift. Priserne har alene til formål at opfylde lovens krav om offentliggørelse af de maksimale serviceafgifter.

Serviceafgift er som udgangspunkt en procentsats, der beregnes af kortomsætningen afhængig af korttypen. For enkelte korttyper kan der være angivet et minimumsbeløb for den beregnede serviceafgift. Serviceafgiften indeholder desuden den interbankafgift (interchange fee), som Nets er forpligtet til at betale til kortudsteder.

Maksimale serviceafgifter i fysisk handel

Maksimale serviceafgifter i fysisk handel. Ingen kunder betaler denne pris på alle korttyper.

Maksimum pris for Visa og Mastercard udstedt i Danmark

 • Visa debet consumer kort - 2,29 %

 • Visa debet corporate kort - 3,78 %

 • Visa kredit consumer kort - 2,78 %

 • Visa kredit corporate kort - 4,27 %

 • Mastercard debet consumer kort - 2,29 %

 • Mastercard debet corporate kort - 3,78 %

 • Mastercard kredit consumer kort - 2,78 %

 • Mastercard kredit corporate kort - 4,27 %

Maksimumpris for Visa og Mastercard udstedt udenfor Danmark 

 • 6,26 %

 • Nogle Visa og Mastercard transaktioner koster oveni procentsatsen et transaktionsgebyr på 0,19 kr. 

Maksimumpris for øvrige internationale betalingskort

 • JCB & UnionPay  - 3,75 % 

 • American Express - 3,75 %

 • Diners Club - 3,75 %

 • Discover - 3,75 %

For kampagner, hvor der anvendes samme pris for forskellige typer korttransaktioner, kan denne pris efter omstændigherne overstige ovenstående priser ved enkelte typer af transaktioner. Aktuelle kampagner fremgår af websitet.

NB: Priser er ikke momsbelagt.

Kontakt Kundeservice for mere information og rekvirering af øvrige priser på tlf. +45 44 89 24 80

Priser for Dankort