Misbrugstal

 

​Status over misbrug med Dankort

 

Nets oplever generelt en øget aktivitet fra kriminelle i forhold til at misbruge betalingskort. Både på nettet og i fysisk handel sker misbruget på mange forskellige måder, som f.eks.:

  • Afluring af PIN-kode og derefter tyveri af kortet.
  • Afluring/kompromittering af kortoplysninger, i og uden for Danmark, til brug for svindel via nethandel.
  • Angreb via såkaldte robotangreb, hvor automatisk software anvendes til at foretage samtidige og hurtige køb på nettet.

 

I Danmark bruger danskerne i stigende grad Dankort, når de betaler deres køb. Som det fremgår af tabellen nedenfor, medfører det øgede brug af Dankort også øget misbrug, men misbruget er forholdsvis lavt i forhold til, hvor meget omsætningen er steget over årene. Derudover ligger misbruget på Dankort trods denne udvikling stadig på et markant lavere niveau end det generelle misbrug med internationale kort i andre lande.

I første halvår af 2017 viser tallene, at misbruget online er faldende, hvilket givetvis skyldes flere sikkerhedstiltag, som Nets introducerede i starten af året.

Det drejer sig om et 'fraud prevention'-værktøj, der ved hjælp af AI (kunstig intelligens), analyserer misbrugstendenser og bruger resultaterne til at forudsige misbrug, inden det opstår. Nets har brugt 'fraud prevention' på internationale kort siden 2015, hvilket har stoppet misbrug for et større millionbeløb.

Et andet sikkerhedstiltag, der blev lanceret på Dankort i første halvår af 2017 – som nu er implementeret hos betalingsløsningsudbyderne, og herefter rulles ud hos netforretningerne løbende – er Dankort Secured by Nets. Det er en sikkerhedsløsning, hvor kortholderen tilknytter et mobilnummer til sit Dankort og derefter modtager en kode via SMS, hver gang køb over 450 kroner skal afsluttes på nettet.

Det forventes, at disse to tiltag ligeledes vil få en meget positiv effekt på misbrugstallene for andet halvår af 2017 og dermed sænke misbrugsniveauet fra 2016, som især blev præget af én stor misbrugssag. Her blev en stor mængde kort misbrugt – meget sandsynligt efter at være blevet kompromitteret i forbindelse med at kortholdere havde handlet i en specifik international netbutik. Sagen medførte, at omkring 115.000 betalingskort i Danmark blev udskiftet i efteråret 2016 på baggrund af denne mistanke om kompromittering.

Nets vurderer, at med de nye sikkerhedstiltag på Dankort vil den type misbrug, der opstod som følge af ovenstående kortkompromittering, blive reduceret væsentligt.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er misbruget i fysisk handel stigende. Dette skyldes hovedsageligt afluring af PIN-kode og derefter tyveri af kortet, hvorefter kortet misbruges ved at hæve store beløb i bankautomaterne. Kortholdere bør derfor være opmærksomme på at beskytte deres PIN-kode samt betalingskort.   

 

​1. halvår 2017​2. halvår 2016​1. halvår 20162. halvår 2015​​1. halvår 2015
Misbrug ved tabt/stjålet Dankort (1000 DKK)​26.651​26.247​23.00314.220​​22.109
​Brug af Dankort i fysisk handel og ATM (1000 DKK)​168.693.400​176.712.938​168.649.007177.699.835​​165.222.116
​Misbrug som del af forbrug med Dankort i fysisk handel og ATM (promille)​0,158​0,1490,1360,080​0,134​
Misbrug ved brug af Dankort på nettet (1000 DKK)​28.783​33.332​22.00219.154​​10.657
Brug af Dankort på nettet (1000 DKK) ​44.400.600​38.707.900​38.705.60233.047.600​​29.198.400
​Misbrug som del af samlede forbrug med Dankort på nettet (promille)​0,65​0,86​0,5680,579​​0,365
​Misbrug i alt med Dankort (1000 DKK)​55.434​59.579​45.00533.374​​32.766
Forbrug med Dankort inkl ATM hævninger
(1000 DKK)
​213.094.000215.420.838207.354.609​210.747.435​194.420.516
Misbrug som del af samlede forbrug med Dankort (promille)​0,26​0,277​0,217 0,158 ​0,169​

 

Enkle råd til at undgå svindel

De bedste råd til kortholderne for, hvordan de undgår svindel, er enkle og nemme at efterleve:

  • Husk altid at beskytte din PIN-kode. Hold en hånd over tastaturet, når du indtaster koden i butikker, på restauranter, osv. Undlad at skrive PIN-koden ned, og giv den aldrig videre til andre. Du kan også beskytte din PIN-kode ved at betale med kontaktløs funktion – her behøver du ikke at anvende kode ved beløb under 200 kr.
  • Sørg for at holde øje med dit kort, så du undgår simpelt lommetyveri.
  • Sørg for jævnligt at kontrollere den bankkonto, du har knyttet til dit kort, så du opdager evt. mistænkelige træk. I tilfælde af tegn på svindel, kontakt straks din bank, og få kortet spærret.
  • Kig altid efter e-mærket, når du bruger kortet på nettet.
  • Sørg for altid at have et effektivt antivirusprogram og opdaterede versioner af basissoftware på din computer.
  • Besvar aldrig e-mails, der beder dig om at udlevere kortoplysninger (se mere om phishing nedenfor).

 

Nemt at undgå phishing

Til trods for den generelt positive misbrugstrend på Dankort, er der et enkelt område, hvor der det seneste år er set en lidt større stigning i misbrugsforsøg. Det drejer sig om såkaldt phishing, som heldigvis er et område, hvor det er nemt for forbrugerne at beskytte sig effektivt.

Phishing handler om, at svindlere via e-mails forsøger at lokke kortoplysninger ud af kortholdere ved at udgive sig for at repræsentere fx en bank, en offentlig myndighed eller Nets. Budskabet til alle kortholdere er, at man af banker eller Nets aldrig vil blive bedt om at udlevere denne type af oplysninger, og at man derfor altid kan regne med, at en e-mail, som beder om disse oplysninger er et forsøg på svindel. Phishing-mails skal blot slettes og ikke besvares, ligesom man ikke skal klikke på indlagte links. Er man kommet til at udlevere kortoplysninger, skal man kontakte sin bank eller Nets for at få kortet spærret.

Læs flere gode råd om digital sikkerhed her.