ediEX (multikanal-strategi)

Skift til digital distribution, opkrævning og kundedialog – fuldt integreret og uden it-tilpasning

​Distributionsplatform med fuld selvbetjening. EdiEX er en selvbetjent distributionsplatform, der kan sende dokumenter og informationer til mange kanaler, og som tilpasses din virksomheds it-landskab. ediEX gør din virksomheds betalinger, fakturering og distribution af vigtige dokumenter langt mere smidig og effektiv.

Virksomheder går glip af betydelige gevinster

Mange virksomheder oplever, at det er både ressource- og omkostningstungt at digitalisere kundedialogen. Ofte indebærer det investering i mange dyre konsulenttimer – uden, at virksomheden opnår kontrol med processer og systemer. Det betyder, at virksomhederne går glip af betydelige digitaliseringsgevinster i form af effektivisering i kundeservice og øget kundedialog.

 

Dokumentproduktion, distribution, arkivering og fuld kontrol

ediEX giver dig mulighed for selv at opsætte og overvåge din distributionen af dokumenter gennem digitale og mobile kanaler som Betalingsservice, e-Boks, e-mail, SMS, print og kundeportaler. Med ediEX følger en række værktøjer bl.a.:

 

  1. Dokumentgenerering. Producér PDF, AFP, HTML m.m. i ønsket layout som en del af udsendelsen.
  2. Markedsføringsmodul. Kør kampagner, loyalitetsprogrammer og markedsføring på tværs af organisationen helt ned til 1-1-kommunikation med kunden.
  3. Online arkiv. Gem automatisk en kopi af alle udsendte dokumenter. En søgefunktion gør det nemt for kundeservice at finde fakturaer og andre dokumenter til sagsbehandling, print m.m.
  4. Selvbetjeningsportal. Få fuld kontrol over status og kvitteringsflow samt en mandathåndtering, der giver øget fleksibilitet for kunden.

 

100 procent digitalisering uden it-investering

ediEX skaber værdi hos alle større virksomheder, uanset om virksomheden har et moderne setup eller legacysystemer. ediEX er en moderne standardløsning tilpasset jeres behov, der integrerer alle jeres eksisterende itsystemer og datakilder – uden it-tilpasning.

 

Kundedialog og distribution i hele Norden

Med ediEX kan du udnytte dine eksisterende samtykker, indhente nye samtykker og samle alle dine samtykker ét sted. Det giver dig mulighed for at automatisere din kundeservice gennem regelstyret dialog, køre direkte segmenterede markedsføringskampagner i kanaler som fx Betalingsservice, e-Boks, e-mail og SMS eller egne kanaler – i hele Norden.

​“Har du en omfattende digital infrastruktur, vil der typisk være mange omkostninger forbundet med at vedligeholde distribution til diverse kanaler. Med ediEX får du en skræddersyet standardløsning tilpasset dine behov.”

Martin Trondhjem Paulsen, Business Manager i Digitisation & Information Services, Nets

  

Se video