Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Extenso Inkasso

​Digitale afdragsordninger giver smidigere processer.

​De erfarne sagsbehandlere i Extenso Inkasso kender til de barrierer, der kan være for en effektiv inddrivelse af tilgodehavender.

For skyldnere kan det være svært at tage sig sammen til at få lavet en afdragsordning. Og på den anden side af skrivebordet er det tidskrævende at sende rykkere og aftaledokumenter frem og tilbage. Derfor lå det højt på prioriteringslisten at implementere en online debitorservice, da Extenso Inkasso designede deres hjemmeside.

 

Opretter aftale med få klik

I samarbejde med Nets har Extenso Inkasso udviklet en ny service baseret på E-signing, hvor skyldnere selv kan sætte en afdragsordning i gang. Fra en indgang på hjemmesiden kan debitor logge ind på sin sag og oprette en ordning med en passende beløbs- og tidsramme. Aftalen underskrives derefter med NemID, så
den er juridisk bindende. Til slut klikker brugeren på tilmeld Betalingsservice, og afbetalingerne er sat i system. 

 

Kortere fra tanke til handling

Extenso Inkasso forventer, at servicen vil få langt flere til at indgå en afdragsordning, når den om kort tid lanceres. – Det er vores erfaring, at jo nemmere det er for folk at komme i gang, des større er chancen for, at de rent faktisk indgår en afdragsordning, og at denne overholdes. Når de først er tilmeldt automatisk betaling, melder de sig ikke fra, så jeg forventer, at vi med online-løsningen kan hjælpe vores klienter til at opnå en højere inddrivelsesprocent, siger Michelle Saby, der er juridisk direktør i Extenso Inkasso. 

 

Effektiv sagsgang

At løsningen samtidig sparer tid i administrationen, har stor værdi for inkassovirksomheden. Sagsbehandlerne skal guide debitorerne direkte videre til onlinesystemet, når de har dem i røret. På den måde aktiveres folk, når de har betalingsvilje – men lige så vigtigt slipper medarbejderne for det manuelle arbejde med at oprette forlig, indhente underskrifter og sende dokumenter frem og tilbage med posten.

 

Det digitale betaler sig

Extenso Inkasso prioriterer digitale forretningsgange højt.

– For mange kreditorer kan det ikke svare sig at inddrive gæld, fordi processen er omstændelig og dyr. Vores ekspertise er, at vi kan lave gode betalingsaftaler og inddrive pengene for klienten, så udeståender ikke bliver til tab. For at kunne gøre det, er vi nødt til at have nogle effektive metoder hele vejen igennem. Og at alt kan tilgås online for både debitorer og kreditorer er et stort skridt i den retning, siger Michelle Saby.

Kontakt os

Kontakt os ved at udfylde formularen, eller skriv/ring til en af os.