Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets Share Direct

​Effektiv distribution til e-Boks

Send digitale dokumenter og kontrakter nemt og hurtigt direkte til modtagerens e-Boks fra fx Word. Nets Share Direct effektiviserer hele arbejdsgangen – det gælder også de helt små opgaver og ad hoc forsendelser.

Du kan komme hurtigt i gang. Nets Share Direct er en cloud-baseret plug-and-play-løsning, som ikke kræver integration til din virksomheds IT-systemer.

​Giv dine kunder en god oplevelse

Lad dine kunder modtage dokumenter og underskrive aftaler i det velkendte e-Boks univers, og benyt Nets Share Direct til din individuelle sagsbehandling. Det giver både dig og dine kunder en større fleksibilitet og et hurtigere flow i arbejdsgangen, og samtidig sikrer du, at fortrolige informationer håndteres sikkert.

​Send dokumenter til e-Boks direkte fra Word

Nets Share Direct giver dig mulighed for at sende dokumenter til e-Boks direkte fra fx Word. Send dine aftaler, kontrakter og kundebreve digitalt.

For at kunne sende et dokument til e-Boks er det nødvendigt at kende:

  • cpr-nummer, når du sender til private modtagere

  • cvr-nummer, når du sender til en virksomhed.

De dokumenter, du sender til e-Boks, konverteres automatisk til PDF-format.

Sikker dialog med dine kunder via e-Boks

Har du behov for større fleksibilitet, når kommunikationen foregår digitalt? Få sikker og fleksibel dialog med kunderne i e-Boks:

Brug formular til besvarelse

Byg formularer i e-Boks med netop de spørgsmål, der er relevante i den pågældende sag. Formularer i e-Boks kan være med til at optimere dine processer for en hurtigere sagsbehandling. Det kan fx være indhentning af oplysninger i forbindelse med ansøgning af lån, skadesanmeldelse fra kunden eller sundhedsoplysninger på nye medarbejdere.

Få besked, når dokumentet er åbnet

Få besked, når kunden åbner det dokument, du har sendt. Det kan være et brev, en regning, en kontrakt eller en aftale, der skal underskrives. Det giver dig større mulighed for at følge sagen til dørs og sikre, at dokumenterne bliver behandlet hurtigere, så processen ikke går i stå.

Kundehenvendelser via e-Boks

Gør det mere enkelt og sikkert for dine kunder at kontakte din virksomhed via e-Boks fx med link på jeres hjemmeside eller direkte i e-Boks. Du har mulighed for at definere, hvem der skal modtage kundehenvendelsen fx en afdeling eller en person. Benyt e-Boks som fortrolig modtage-kanal af personlige oplysninger.

Lad dine kunder underskrive dokumenter i e-Boks

Send, og lad dine kunder underskrive dokumenter digitalt i e-Boks med NemID.

Digital underskrift i e-Boks sikrer et effektivt kommunikationsforløb og sikker håndtering af personlige oplysninger. Din virksomhed sparer ikke alene penge på porto, I frigør også betydelige ressourcer, som tidligere var bundet i administrative procedurer. Sagsbehandlingen bliver langt hurtigere, og I kan indhente underskrifter på alle tidspunkter af døgnet.

Som virksomhed får I overblik over indgåede og afviste aftaler og kan se, hvornår en aftale er underskrevet digitalt.

Nets Share HR

Sikker håndtering af HR-dokumenter

Mange HR-afdelinger beskæftiger sig med en digital transformation væk fra manuelle arbejdsprocesser og fysiske filer.

Nets Share HR tilbyder en full-service løsning, hvor dokumenter i en enkelt arbejdsgang distribueres, underskrives og arkiveres. Løsningen håndterer intern underskrift i virksomheden fx i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere. Brug desuden Nets Share HR til sikker håndtering af personlige oplysninger og effektiv dialog med medarbejdere i e-Boks.

​Kundecase

TDC har digitaliseret sine HR-processer med Nets Share HR

TDC's HR-afdeling har opnået større fleksibilitet og et hurtigere flow i arbejdsgangen, når de sender og arkiverer personaledokumenter.

​Relaterede løsninger

E-Archive

​Du kan koble Nets Share Direct med E-Archive, et digitalt arkiv fra Nets, så du samler information og dokumentation elektronisk ét sted. Det er nemt at genfinde underskrevne dokumenter og oprette automatiske sletteregler, så du overholder lovgivningen.

Nets Share

Med Nets Share kan du håndtere og sende dokumenter, regninger og information til kunder, medarbejdere og borgere i e-Boks. Du får mulighed for digital signering af kontrakter og for at sende dine opkrævninger til betaling direkte i e-Boks.

Digital signering

Med digital signering fra Nets kan medarbejdere, kunder og leverandører signere kontrakter, lån og andre bindende dokumenter med deres nordiske digitale identiteter, fx NemID og BankID. Nets tilbyder forskellige muligheder for digital signering, fx intern signering, der passer til din virksomheds behov.

​Kontakt vores partner

Nets og Docpoint arbejder tæt sammen om at tilbyde Nets Share Direct til afsendelse af alle former for dokumenter, fx lønsedler, kontrakter til underskrift, fakturaer, rykkere osv. 

 

Kontakt Rasmus Sørensen fra Docpoint:

Mail: rs@docpoint.dk

Mobil: +45 20 28 99 43