Aftaler og vilkår

 

​Enkeltmandsvirksomhed

Dokumenterne herunder er gældende hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, der kun administrerer ét regnskab.  
Vi sætter pris på, hvis du vil udfylde blanketterne direkte på din PC inden du udskriver og sender dem til os. 

Aftale om brug af eFaktura
Dataleverandøraftale

Standardvilkår for eFaktura

Prisliste for eFaktura

 

Koncern - centralt

Denne aftale skal bruges, hvis virksomheden er en koncern eller har en virksomhedskonstruktion med flere selskaber eller regnskaber, hvor hovedselskabet modtager fakturaen for alle selskabers forbrug i efaktura. 

Der er mulighed for at modtage en fakturaspecifikation, hvis hovedselskabet har behov for datagrundlag til at viderefakturere efaktura forbrug til de enkelte selskaber.

Der skal kun udfyldes én eFaktura aftale, som dækker alle selskaberne i koncernen.

Aftale om brug af eFaktura
Dataleverandøraftale

Standardvilkår for eFaktura

Prisliste for eFaktura

 

Koncern - decentralt

Denne aftale skal bruges, hvis virksomheden er en koncern eller har en virksomhedskonstruktion med flere selskaber eller regnskaber, hvor det enkelte selskab/regnskab skal faktureres direkte for forbrug i eFaktura. 
Der skal udfyldes en eFaktura aftale for hvert selskab med angivelse af, hvilket selskab der er hovedselskabet.

Aftale om brug af eFaktura
Dataleverandøraftale

Standardvilkår for eFaktura

Prisliste for eFaktura