Information og spørgsmål om Persondataforordningen (GDPR)

 

​Et hurtigt overblik over Persondataforordningen (GDPR)

​Persondataforordningen har til formål at give din virksomhed et større indblik i, hvordan virksomhedens data om personer behandles.

Det er et initiativ i EU med det formål at give dig større tryghed, når du lader virksomhedens oplysninger om personer behandle.

Virksomheder har lov til at indsamle og gemme personlige oplysninger, hvis virksomhederne har kundens samtykke. Når personlige data indsamles, skal virksomheder give detaljer om, hvilke personoplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvor lang tid oplysningerne vil blive opbevaret.

Læs mere om Persondataforordningen (GDPR)

 
Databehandleraftaler og Leverandørservice

I relation til produktet Leverandørservice har Nets rollen som dataansvarlig.

I forhold til Persondataforordningen betyder det, at Nets har et selvstændigt ansvar for såvel rammerne som for behandlingen af personoplysningerne.

At Nets har et selvstændigt databehandleransvar betyder, at der ikke skal udarbejdes en databehandleraftale mellem Nets og virksomhederne.

Der skal - som hidtil - være en dataleverandøraftale mellem Nets og virksomheden eller den underleverandør, som virksomheden evt. anvender til at fremsende data.
 
Orientering om beskyttelse af personlige oplysninger.


 

 FAQ

Hvad går reglerne vedr. persondata ud på?
Skal der udarbejdes en databehandleraftale for Leverandørservice, hvor forholdene omkring behandling af persondata reguleres?
Hvem er dataansvarlig for Leverandørservice?
Hvorfor anses Nets som datansvarlig?
Hvordan beskytter Nets / Leverandørservice mine kunders persondata?
Kan jeg få oplyst hvilke data Leverandørservice har registreret om mine kunder?
Hvor stammer personoplysningerne fra?
Hvor længe opbevarer Leverandørservice mine kunders personoplysninger?
Hvad er mine rettigheder og pligter i forhold til persondata i Leverandørservice hos Nets?
Hvor er den geografiske placering for Nets server, der behandler vores data?
Har Nets underleverandører til behandling af data?
Hvem har administratoradgang til de systemer, hvor data om vores kunder behandles?
Hvilket lande opbevarer Nets data i? Opbevarer Nets data uden for EU?

​​

 

​Læs mere her:

www.nets.eu/gdpr