Sign In

Skanning

For å sikre en rask og smidig overgang fra papirbasert til elektronisk dokumenthåndtering for din bedrift, digitaliserer vi alt fra ulike saksdokumenter, arkiver, til post.

Med våre løsninger innen dokumenthåndtering vil din virksomhet kunne få en tilnærmet papirløs hverdag der kvaliteten i dokumenthåndteringen styrkes, samtidig som virksomhetens ressurser frigjøres.

 

Vi skanner rundt 60 millioner dokumenter i året. Høy produksjonskapasitet, drift av elektronisk infrastruktur og spisskompetanse i privat og offentlig sektor, gjør oss ledende innen digitalisering av arkiv, dokumenter og post.

 

Typiske leveranser som benytter denne tjenesten i dag er:

  • Standard dokumentarkiv – ulike dokumenttyper inn i enhetlig arkiv
  • Arkivskanning – et digitalt bygg/eiendomsarkiv til kommunene
  • Digitalt postmottak – tjeneste som digitaliserer all inn- og utpost til bedriften 

 Fordeler ved skanning:

  • Fysisk mottak av papir og elektronisk distribusjon sparer ressursbruk.
  • Sikrer kvalitet ved å være uavhengig av format og innleveringskanal for å tolke data og avleveres i identisk struktur.
  • Sporing av all innkommende post.
  • Sikker elektronisk lagring av papirdokumenter.
  • Kan integreres med aktivt arkiv eller holdes separat med egen portal for innsyn.
  • Enklere tilgang til omfattende dokumentasjon som effektiviserer saksbehandling.