Sign In

Dokumentskanning

Vi har løsninger som gir din bedrift mulighet til å automatisere manuelle prosesser ved å motta, behandle, signere og arkivere dokumenter digitalt.

På en sikker måte kan din bedrift slippe tidkrevende og kostbar sakshåndtering, og gjøre kundene mer selvbetjente.

Om dokumentskanning

Vi har løsninger som gir din bedrift mulighet til å automatisere manuelle prosesser ved å motta, behandle, signere og arkivere dokumenter digitalt. På en sikker måte kan din bedrift slippe tidkrevende og kostbar sakshåndtering, og gjøre kundene mer selvbetjente.

Dokumentskanning automatiserer manuelle prosesser på en sikker måte, uavhengig av om de har vært fysiske eller elektroniske i utgangspunktet.
 

Vi har erfaring fra å håndtere et spekter av dokumenter, og dokumentskanning egner seg både for person- og bedriftskunder.

 

For bedriftskunder egner produktet seg spesielt godt for små og mellomstore bedrifter. Større bedrifter kan benytte ordningen som supplement til elektroniske betalinger.