Sign In

NemID tjenesteudbyder

​SE HVORDAN I BLIVER NEMID TJENESTEUDBYDER OG FÅ HJÆLP TIL AT IMPLEMENTERE NEMID I JERES LØSNING.

 

Introduktion og nyheder

Nets vil gerne sikre at du har den bedste oplevelse, når du vælger at bruge NemID som login på din webside. 

Læs mere om NemID

 

Bestilling og implementering

 

Se hvordan du bestiller NemID, og hvordan Nets kan hjælpe dig i gang som NemID tjenesteudbyder.

 

 

Opdaterede vilkår i NemID tjenesteudbyderaftale 

Nets har opdateret NemID tjenesteudbyderaftalen. For at kunne fortsætte som NemID tjenesteudbyder skal de opdaterede vilkår accepteres.

 

De opdaterede vilkår fremgår af standardvilkårene for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID samt de Generelle handelsbetingelser for ydelser fra Nets DanID.

 

NemID tjenesteudbyderaftalen består af følgende to dokumenter:

 

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID

Generelle handelsbetingelser for ydelser fra Nets DanID

 

Supplerende aftaler om tillægstjenester er ikke berørt af ovenstående.

 

 

Update of Terms and Conditions in the Service Provider Agreement

Nets has updated the Service Provider agreement. To continue as NemID Service Provider, you are required to accept the updated terms and conditions.

 

The updated terms and conditions are evident from the Standard terms and conditions for receiving OCES certificates from Nets DanID and General terms and conditions of sale for services from Nets DanID.

 

NemID Service Provider agreement consist of two documents:

 

Standard terms and conditions for receiving OCES certificates from Nets DanID

General terms and conditions of sale for services from Nets DanID

 

Supplemental agreements such as additional services are not affected by this.

 

 

 

NemID JavaScript

​NemID JavaScript-klienten gør det muligt at bruge NemID på de fleste platforme heriblandt smartphones og tablets. Se hvordan I bestiller NemID og får hjælp til at implementere NemID i jeres løsning. 

 

 

​Bestilling og implementering ​

​For at blive NemID tjenesteudbyder skal I igennem en række faser. Vi har gjort det nemt for jer, at finde den hjælp I har brug for, alt efter hvor I er i forløbet.

Gå til guide

​NemID tjenesteudbyderpakken indeholder teknisk dokumentation og den kode, der gør det muligt at implementere NemID i jeres løsning.

Gå til NemID tjenesteudbyderpakken for JavaScript

Go to the NemID service provider package of JavaScript

 

 

Hjælp til at implementere

​​Brug for hjælp

Som nyetableret NemID tjenesteudbyder kan du have brug for hjælp til at komme i gang med NemID. Nets tilbyder dig Servicepakken udvidet implementering. Med denne får du hjælp til alt fra indgåelse af NemID tjenesteudbyderaftalen til oprettelse af adgange til de miljøer, du bruger undervejs i implementeringen. Vi yder support og følger implementeringen fra start, til NemID er testet og første NemID-transaktion er kørt i produktion.
  
Kontakt os i dag og hør, hvordan Servicepakken udvidet implementering kan hjælpe dig i gang. Ring til os på tlf. 44 89 26 16.

 

NemID kommunikations-kittet

Brug NemID kommunikations-kittet, når I skal kommunikere om NemID til jeres kunder. Her finder du billeder, tekster, grafik og svar på de mest generelle spørgsmål om NemID.

 

Eksterne konsulenthuse

Find et eksternt konsulenthus, der kan hjælpe jer i gang med NemID.