Sign In

OverførselsService

​Effektiviser dine arbejdsprocesser

Om OverførselsService

Med OverførselsService håndterer vi billigt og effektivt overførslen af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

OverførselsService kan naturligvis også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Eksempler herpå kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende a'contobeløb og lignende.

Fordele

​Med OverførselsService sker alt i én arbejdsgang med en række oplagte fordele til følge:

  • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket reducerer arbejdsbyrden
  • Færre indbetalings- og rykkergebyrer
  • Reduceret udgift til eventuelle renter
  • Rentegevinst, da betalingen sker på sidste rettidige betalingsdag
  • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger og checks

Vi kan også håndtere de stigende informationsmængder, din virksomhed skal indberette i forbindelse med en lønkørsel.

Sådan kommer du i gang

Tilmelding til Overførselsservice

 

Når du fremover vil tilmelde dig til Overførselsservice, vil det ske via vores nye portal.

 

Ansøgninger til Overførselsservice skal fremover udfyldes digitalt og underskrives med NemID, ansøgningen vil herefter blive behandlet af banken digitalt.

 

Det er ikke alle banker, der endnu understøtter digital underskrift, så hvis du som betalingsafsender/kontohaver har konto i en bank der endnu ikke anvender digital signering, skal du udfylde ansøgningen via portalen og herefter printe/underskrive den og sende den til din bank, som klarer resten.

 

Du kommer til den digitale tilmeldingsportal her

 

Generelle regler & vilkår

 

       Download regler for brugen af Nemkonto

 

Download reglerne gældende fra 1. februar 2015 (DK)

General rules for Overførselsservice (UK Version)


DL01-Dataleverandøraftale
Download blanket DL01 (inkl. vejledning)

Vejledning for dataleverandører og betalingsafsender
Download vejledning

Afleveringsfrister
Klik her