Sign In

OverførselsService

​Effektiviser dine arbejdsprocesser

Om OverførselsService

Med OverførselsService håndterer vi billigt og effektivt overførslen af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

OverførselsService kan naturligvis også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Eksempler herpå kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende a'contobeløb og lignende.

Fordele

​Med OverførselsService sker alt i én arbejdsgang med en række oplagte fordele til følge:

  • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket reducerer arbejdsbyrden
  • Færre indbetalings- og rykkergebyrer
  • Reduceret udgift til eventuelle renter
  • Rentegevinst, da betalingen sker på sidste rettidige betalingsdag
  • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger og checks

Vi kan også håndtere de stigende informationsmængder, din virksomhed skal indberette i forbindelse med en lønkørsel.

Sådan kommer du i gang

 

Her finder du aftaler og blanketter. Udfyld venligst blanketterne direkte på skærmen. Udskriv derefter blanketten, som efter udskrift skal sendes til Nets.
 

Aftale for betalingsafsender samt generelle regler & vilkår

 

Download Overførselsservice aftale for beløbsafsender uden fuldmagt

 

Download Overførselsservice aftale for beløbsafsender med fuldmagt

Hvis du som betalingsafsender, ikke er reel ejer af den konto som skal benyttes til afsendelse af penge, skal kontohaver give fuldmagt til at konto må anvendes af beløbsafsenderen til beløbsoverførsler
 
 

Download Overførselsservice Payer mandate without Power of Attorney

Download Overførselsservice Payer mandate with Power of Attorney
Use this version of the Payer mandate form, in the case of payer not being owner of the account used for sending money

 

       Download regler for brugen af Nemkonto

 

Download reglerne gældende fra 1. februar 2015 (DK)

General rules for Overførselsservice (UK Version)


DL01-Dataleverandøraftale
Download blanket DL01 (inkl. vejledning)

Vejledning for dataleverandører og betalingsafsender
Download vejledning

Afleveringsfrister
Klik her