OverførselsService

​Effektiviser dine arbejdsprocesser

Om OverførselsService

Med OverførselsService håndterer vi billigt og effektivt overførslen af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

OverførselsService kan naturligvis også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Eksempler herpå kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende a'contobeløb og lignende.

Fordele

​Med OverførselsService sker alt i én arbejdsgang med en række oplagte fordele til følge:

  • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket reducerer arbejdsbyrden
  • Færre indbetalings- og rykkergebyrer
  • Reduceret udgift til eventuelle renter
  • Rentegevinst, da betalingen sker på sidste rettidige betalingsdag
  • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger og checks

Vi kan også håndtere de stigende informationsmængder, din virksomhed skal indberette i forbindelse med en lønkørsel.

Sådan kommer du i gang

Her finder du aftaler og blanketter. Udfyld venligst blanketterne direkte på skærmen. Udskriv derefter blanketten, som efter udskrift skal sendes til Nets.
 

Aftale for betalingsafsender samt generelle regler & vilkår

Download blanket OS02

 

 

Download OS02 (UK Version) will be online very soon

Download reglerne

Aftale om NemKontobaserede betalinger
Aftale om NemKontobaserede betalinger

DL01-Dataleverandøraftale
Download blanket DL01 (inkl. vejledning)

Vejledning for dataleverandører og betalingsafsender
Download vejledning

Afleveringsfrister

Klik her