OverførselsService

​Effektiviser dine arbejdsprocesser

Om OverførselsService

Med OverførselsService håndterer vi billigt og effektivt overførslen af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

OverførselsService kan naturligvis også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Eksempler herpå kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende a'contobeløb og lignende.

Fordele

​Med OverførselsService sker alt i én arbejdsgang med en række oplagte fordele til følge:

  • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket reducerer arbejdsbyrden
  • Færre indbetalings- og rykkergebyrer
  • Reduceret udgift til eventuelle renter
  • Rentegevinst, da betalingen sker på sidste rettidige betalingsdag
  • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger og checks

Vi kan også håndtere de stigende informationsmængder, din virksomhed skal indberette i forbindelse med en lønkørsel.

Sådan kommer du i gang

​Vigtig information!!

 

I forbindelse med den øgede indsats for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er Nets Denmark A/S blevet pålagt at identificere ejerforhold, registrere legitimation samt indhente bankdokumentation fra alle nye kunder fra og med 1. januar 2014.

Når du som ny kunde indsender en oprettelsesblanket, vil du derfor modtage et brev fra os, hvor vi beder dig indsende relevant dokumentation. Så snart vi har modtaget dokumentationen fra dig, kan vi oprette din aftale.
Har du spørgsmål til indleveringen af dokumentation kan du ringe på telefon 44 89 26 55

 

Kundeaftale Nets Payments Denmark

 

 

 

Her finder du aftaler og blanketter. Udfyld venligst blanketter direkte på skærmen.
Udskriv derefter blanketten, som efter underskrift skal sendes til Nets.


Aftale for betalingsafsender samt generelle regler & vilkår

 

Download blanket OS02

Download OS02 (UK version)

Download reglerne

Aftale om NemKontobaserede betalinger
Aftale om NemKontobaserede betalinger

DL01-Dataleverandøraftale
Download blanket DL01 (inkl. vejledning)

Vejledning for dataleverandører og betalingsafsender
Download vejledning

Afleveringsfrister

Klik her